ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Патент винахід № 97194 АНТЕННА СИСТЕМА БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 1/2012 від 10.01.2012 р.

Антенна система ближнього поля належить до електронної техніки та може бути використана як антенна системи пристроїв електромагнітного зондування біологічних об'єктів. Антенна система складається з коаксіально розташованих у паралельних площинах передавальної і приймальної антен, при цьому передавальна антена виконана у вигляді магнітної рамки, а приймальна антена складається із двох паралельно розташованих послідовно з'єднаних котушок у вигляді зустрічно намотаних плоскої або об'ємної спіралі. Технічним результатом є збільшення чутливості та перешкодозахищеності приймально-передавальної антенної системи ближнього поля.

2. Патент винахід № 97743 АНТЕНА ШИРОКОСМУГОВА // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, К. О. Лукін, Бюл. № 5/2012 від 12.03.2012 р.

Антена широкосмугова належить до радіотехніки і може бути використана як широкосмугова антена направленої дії. Антена містить активний шлейф-вібратор, паралельно якому вздовж спільної осі розташовані пасивні вібратори, один з яких виконує функцію рефлектора, а інші, розташовані з протилежного боку активного вібратора, виконують функцію директорів. Активний шлейф-вібратор виконаний з подовжніми прорізами різної довжини і його краї зрізані під кутом. Рефлектор виконаний у вигляді зрізаного з протилежних сторін диска, а директори виконані подовженим до півтора довжин середньої робочої хвилі антени, містять подовжні прорізи різної довжини і зрізані під кутом краї. При цьому директори зігнуті у формі рівнобедреної трапеції. Технічним результатом є розширення смуги пропускання антени направленої дії.

3. Патент на корисну модель № 68366 РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР // Д. В. Майборода, С. О. Погарский, І. І. Саприкін, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Режекторнийфільтр містить дві прямокутні діелектричні накладки, які розміщені на поверхні діелектричної підкладки, встановленої на закріпленому безпосередньо на металевій основі діелектричному стрижні, крім того, одна з накладок виконана фіксованою, а друга - пересувною, причому довжина кожної з накладок кратнаlg/2,деlg-довжина хвилі улінії передачі, а ширина - не перевершує ширини діелектричного стрижня.

4. Патент на корисну модель № 85643 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА // К. С. Дроздов, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, І. І. Саприкін, Є. А. Шаулов, Бюл. № 22/2013 від 25.11.2013 р.

Дискова мікросмужкова антена містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розміщена заземлена підставка, а на іншому боці - збуджувальний мікросмужковий провідник та провідниковий диск із щілинним випромінювачем у вигляді радіально розташованої прямокутної щілини. В провідниковому диску додатково виконаний секторний виріз, додатково введений розміщений на дисковій діелектричній пластині другий провідниковий диск, в якому також виконані радіально розташована прямокутна щілина та секторний виріз, конфігурація розташування яких співпадає із дзеркальним відображенням першого провідникового диска, причому перший та другий диски встановлені співвісно та з можливістю пересування один відносно одного навколо спільної осі, забезпечуючи переміщення прямокутної щілини першого провідникового диска в межах секторного вирізу другого провідникового диска й навпаки - прямокутної щілини другого провідникового диска в межах секторного вирізу першого провідникового диска та за умов збереження гальванічного контакту між обома провідниковими дисками. Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і використовується в радіотехнічних системах різного призначення як самостійний пристрій, так й як випромінювачі у фазованих антенних ґратках.

5. Патент на корисну модель № 86771 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА ЗІ ЩІЛИНАМИ // К. С. Дроздов, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, І. І. Саприкін, Є. А. Шаулов, Бюл. № 1/2014 від 10.01.2014 р.

Дискова мікросмужкова антена зі щілинами містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розташована заземлена підставка, а на іншому боці - провідниковий диск зі щілинним випромінювачем у вигляді радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців. У провідниковому диску додатково виконаний секторний виріз. Крім цього додатково введений розміщений на дисковій діелектричній пластині провідниковий диск, в якому також виконана радіально розташована прямокутна щілина, короткозамкнена з обох кінців, та секторіальний виріз, конфігурація розташування яких співпадає зі дзеркальним відображенням першого провідникового диска. Перший та другий диски встановлені співвісно та з можливістю пересування один відносно одного навколо спільної осі, забезпечуючи розміщення радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців, першого провідникового диска в межах секторного вирізу другого провідникового диска й навпаки: радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців, другого провідникового диска - в межах секторного вирізу першого провідникового диска та за умов збереження гальванічного контакту між обома провідниковими дисками. Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і використовується в радіотехнічних системах різного призначення як самостійний пристрій, так і як випромінювачі у фазованих антенних ґратках.

6. Патент на винахід № 106120 ШИРОКОСМУГОВА АНТЕННА СИСТЕМА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 14/2014 від 25.07.2014 р.

Широкосмугова антенна система належить до радіотехніки і дозволяє створювати широкосмугові антени різного призначення. Широкосмугова антенна система складається із утворюючих замкнуте коло струму послідовно з'єднаних півхвильових і чвертьхвильових шлейф-вібраторів, які можуть виконуватися методами друкарського або об'ємного монтажу. При цьому додаткове розширення смуги пропускання антенної системи досягається використанням широкосмугових шлейф-вібраторів із скошеними кінцями.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54309 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСИАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 28.03.2014 р.

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58013 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ВИПАДКУ АКСІАЛЬНО-НЕСИМЕТРИЧНИХ ХВИЛЬ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 05.01.2015 р.

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62120 Комп'ютерна програма «ПАРАЛЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ФІЛЬТРУ ЧАСТОТ НА ОСНОВІ КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ПОРОЖНЬОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОВІДНИКУ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 15.10.2015 р.

10. Патент на корисну модель № 116150 СПОСІБ НЕСИМЕТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРАЇЧНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ // О. О. Кузнецов, А. І. Пушкарьов, І. І. Сватовський, О. В. Шевцов, Т. Ю. Кузнецова, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації за допомогою кодів і може бути використана в засобах несиметричного шифрування та електронного цифрового підпису у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.

11. Патент на корисну модель № 116152 СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРАЇЧНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ // О. О. Кузнецов, А. І. Пушкарьов, І. І. Сватовський, О. В. Шевцов, Т. Ю. Кузнецова, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Запропонована корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації за допомогою кодів і може бути використана в засобах несиметричного шифрування та електронного цифрового підпису у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.

12. Патент на корисну модель № 116197 СПОСІБ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ // С. Г. Рассомахін, Т. В. Лавровська, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до області завадостійкого кодування і реалізує наближення частотно-енергетичної ефективності систем передачі інформації до теоретичної межі Шеннона, може бути використана в системах стільникового зв'язку 5G.

13. Патент на корисну модель № 116811 ВИСОКОТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 11/2017 від 12.06.2017 р.

Корисна модель належить до галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

14. Патент на корисну модель № 118097 СПОСІБ ДЕКОДУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГІЛОК І МЕЖ // Т. В. Лавровська, С. Г. Рассомахін, Бюл. № 14/2017 від 25.07.2017 р.

Корисна модель належить до області завадостійкого кодування і реалізує можливість практичного застосування псевдовипадкових кодів в сучасних системах передачі інформації, оскільки дозволяє знизити обчислювальну складність, і може бути використана в системах стільникового зв'язку 5G. Спосіб полягає у знаходженні найближчого слова з еталонної кодової книги до отриманого спотвореного кодового слова та відрізняється тим, що для декодування спотвореного завадами слова псевдовипадкового завадостійкого коду, сформованого при передачі за рекурентним правилом лінійної конгруентної генерації, проводять лінеаризацію операції декодування шляхом введення додаткових ненегативних змінних, які еквіваленті нелінійній операції обчислення по модулю т, формулюють та вирішують задачу цілочисельного лінійного програмування з використанням модифікованого по порядку перегляду змінних методу гілок і меж для спрямованого пошуку найкоротшого рішення - найближчого до спотвореного кодового слова.

15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72455 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОХ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У СПІЛЬНІЙ СТІНЦІ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 23.06.2017 р.

16. Патент на корисну модель № 124892 СПОСІБ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ // С. Г. Рассомахін, С. Г. Веклич, Бюл. № 8/2018 від 25.04.2018 р.

Спосіб лінійної алгебраїчної обробки складних сигнальних конструкцій, що полягає у формуванні перевизначеної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, вирішення якої дозволяє знайти спектральні параметри сигналу, відрізняється тим, що для знаходження спектральних параметрів сигналу тільки вибраної номенклатури частот формують матрицю коефіцієнтів амплітуд квадратурних компонент на інтервалі модуляції сигналу зі ступенем пере визначеності , визначають вектор значень при дискретизації сигналу у цифровому вигляді на інтервалі модуляції сигналу, вирішують перевизначену систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом найменших квадратів.

17. Патент на корисну модель № 125713 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛИШКІВ a=A(modm) НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА А ЗА ДОВІЛЬНИМ МОДУЛЕМ m СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, О. О. Кузнецов, В. М. Курчанов, Бюл. № 10/2018 від 25.05.2018 р.

Пристрій містить перший, другий і третій входи пристрою, елемент АБО, елемент І, схему порівняння, суматор, вихідний регістр, який відрізняється тим, що введено вхідний регістр і елемент заборони, при цьому перший вхід пристрою підключено до першого входу елемента АБО, вихід якого підключено до першого входу вхідного регістра, до другого входу якого підключено другий вхід пристрою, а вихід вхідного регістра підключено до першого входу елемента заборони, вихід якого підключено до перших входів схеми порівняння і суматора, до других входів яких підключено третій вхід пристрою, а вихід схеми порівняння підключено до другого (забороненого) входу елемента заборони та підключено до першого входу елемента І, вихід якого підключено до входу вихідного регістра, вихід якого є виходом пристрою, а вихід суматора підключено до других входів елементів АБО та І.

18. Патент на корисну модель № 125960 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛИШКІВ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ТА НАЙМЕНШИХ КОМПЛЕКСНИХ ЛИШКІВ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНИМ МОДУЛЕМ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, В. М. Шлокін, Бюл. № 10/2018 від 25.05.2018 р.

Пристрій (корисна модель) належить до області автоматики та обчислювальної техніки та може бути застосований в комп'ютерних системах та компонентах, що функціонують у системі залишкових класів (СЗК).Пристрій відрізняється тим, що додатково введено другий, третій і четвертий регістри, елемент АБО, перший і другий блоки визначення, відповідно, значень та , перший і другий обчислювальні блоки, при цьому третій вхід пристрою підключено до входу другого регістра, а четвертий вхід пристрою підключено до входу третього регістра, виходи другого регістра підключено до перших груп входів першого та другого блоків визначення значень та , виходи третього регістра підключено до других груп входів першого та другого блоків визначення значень та , а також виходи третього регістра підключено до перших груп входів першого та другого обчислювальних блоків, виходи яких підключено до входів четвертого регістра, до других входів першого та другого обчислювальних блоків підключено виходи відповідно першого та другого блоків визначення значень та , а вихід першого регістра і вихід четвертого регістра через елемент АБО підключено до виходу пристрою.

19. Патент на корисну модель № 126907 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ ДО КВАДРАТА КОМПЛЕКСНИХ І ДІЙСНИХ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, В. М. Шлокін, Бюл. № 13/2018 від 10.07.2018 р.

Запропонована корисна модель (пристрій) належить до галузі автоматики й обчислювальної техніки та може бути використана в комп'ютерних системах і компонентах, що функціонують у системі залишкових класів (СЗК). Пристрій відрізняється тим, що введено другий вхідний регістр, перший, другий, третій і четвертий блоки множення, суматор, перший і другий блоки визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа, перший і другий елементи АБО, при цьому другий вхід пристрою підключено до входу другого вхідного регістра, перший вихід якого підключено до першого та другого входів першого блока множення, а також підключено до першого входу третього блока множення, другий вихід другого вхідного регістра підключено до першого та другого входів другого блока множення, а також підключено до другого входу третього блока множення, вихід якого підключено до першого входу четвертого блока множення, до другого входу якого підключено шину подачі значення два, виходи першого та другого блоків множення підключено до входів суматора, вихід якого підключено до перших входів першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа, вихід четвертого блока множення підключено до других входів першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа, до третіх, четвертих і п'ятих входів першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа підключено відповідно шини подачі значень р, q і N, виходи першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа через перший елемент АБО підключено до входу другого елемента АБО, вихід якого є виходом пристрою, а вихід шифратора підключено до входу другого елемента АБО.

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81279 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОШАРОВОЇ ГРАФЕНОВОЇ РЕШІТКИ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 07.09.2018 р.

21. Патент на корисну модель № 129125 ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ А+B ДОДАВАННЯ ДВОХ ЧИСЕЛ А І B У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, А. С. Янко, Бюл. № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Корисна модель (пристрій) належить до області автоматики та обчислювальної техніки і може бути використана для контролю помилок даних у комп'ютерних системах і компонентах (КСК), що функціонують у непозиційній системі числення залишкових класів (СЗК).

22. Патент на корисну модель № 129249 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ ЧИСЕЛ ДО КВАДРАТА У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, А. С. Янко, Бюл. № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Пристрій для піднесення чисел до квадрата у системі залишкових класів (СЗК), що містить перший вхідний і перший вихідний регістри, перший дешифратор, першу групу елементів АБО та перший шифратор, якийвідрізняєтьсятим, що введено (n-1) - н вхідних і вихідних регістрів (n- кількість основ СЗК), (n-1) -ндешифраторів, (n-1) - н груп елементів АБО та (n-1) - н шифраторів, при цьому і-й () вхід пристрою підключено до входу і-го вхідного регістра, вихід якого підключено до входу і-го дешифратора, виходи якого попарно підключено до входів відповідних елементів АБОі-їгрупи, виходи яких підключено до відповідних входів і-го шифратора, вихід якого підключено до входу і-го вихідного регістра, вихід якого є і-м виходом пристрою, а нульовий вихіді-годешифратора безпосередньо підключено до нульового входу і-го шифратора.

23. Патент на корисну модель № 130152 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ ТРИ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, А. С. Янко, Бюл. № 22/2018 від 26.11.2018 р.

Корисна модель (пристрій) належить до області обчислювальної техніки і призначена для додавання та віднімання чисел за модулем три у системі залишкових класів (СЗК).