ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Патент винахід № 97194 АНТЕННА СИСТЕМА БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 1/2012 від 10.01.2012 р.

Антенна система ближнього поля належить до електронної техніки та може бути використана як антенна системи пристроїв електромагнітного зондування біологічних об'єктів. Антенна система складається з коаксіально розташованих у паралельних площинах передавальної і приймальної антен, при цьому передавальна антена виконана у вигляді магнітної рамки, а приймальна антена складається із двох паралельно розташованих послідовно з'єднаних котушок у вигляді зустрічно намотаних плоскої або об'ємної спіралі. Технічним результатом є збільшення чутливості та перешкодозахищеності приймально-передавальної антенної системи ближнього поля.

2. Патент винахід № 97743 АНТЕНА ШИРОКОСМУГОВА // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, К. О. Лукін, Бюл. № 5/2012 від 12.03.2012 р.

Антена широкосмугова належить до радіотехніки і може бути використана як широкосмугова антена направленої дії. Антена містить активний шлейф-вібратор, паралельно якому вздовж спільної осі розташовані пасивні вібратори, один з яких виконує функцію рефлектора, а інші, розташовані з протилежного боку активного вібратора, виконують функцію директорів. Активний шлейф-вібратор виконаний з подовжніми прорізами різної довжини і його краї зрізані під кутом. Рефлектор виконаний у вигляді зрізаного з протилежних сторін диска, а директори виконані подовженим до півтора довжин середньої робочої хвилі антени, містять подовжні прорізи різної довжини і зрізані під кутом краї. При цьому директори зігнуті у формі рівнобедреної трапеції. Технічним результатом є розширення смуги пропускання антени направленої дії.

3. Патент на корисну модель № 68366 РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР // Д. В. Майборода, С. О. Погарский, І. І. Саприкін, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Режекторнийфільтр містить дві прямокутні діелектричні накладки, які розміщені на поверхні діелектричної підкладки, встановленої на закріпленому безпосередньо на металевій основі діелектричному стрижні, крім того, одна з накладок виконана фіксованою, а друга - пересувною, причому довжина кожної з накладок кратнаlg/2,деlg-довжина хвилі улінії передачі, а ширина - не перевершує ширини діелектричного стрижня.

4. Патент на корисну модель № 85643 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА // К. С. Дроздов, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, І. І. Саприкін, Є. А. Шаулов, Бюл. № 22/2013 від 25.11.2013 р.

Дискова мікросмужкова антена містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розміщена заземлена підставка, а на іншому боці - збуджувальний мікросмужковий провідник та провідниковий диск із щілинним випромінювачем у вигляді радіально розташованої прямокутної щілини. В провідниковому диску додатково виконаний секторний виріз, додатково введений розміщений на дисковій діелектричній пластині другий провідниковий диск, в якому також виконані радіально розташована прямокутна щілина та секторний виріз, конфігурація розташування яких співпадає із дзеркальним відображенням першого провідникового диска, причому перший та другий диски встановлені співвісно та з можливістю пересування один відносно одного навколо спільної осі, забезпечуючи переміщення прямокутної щілини першого провідникового диска в межах секторного вирізу другого провідникового диска й навпаки - прямокутної щілини другого провідникового диска в межах секторного вирізу першого провідникового диска та за умов збереження гальванічного контакту між обома провідниковими дисками. Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і використовується в радіотехнічних системах різного призначення як самостійний пристрій, так й як випромінювачі у фазованих антенних ґратках.

5. Патент на корисну модель № 86771 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА ЗІ ЩІЛИНАМИ // К. С. Дроздов, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, І. І. Саприкін, Є. А. Шаулов, Бюл. № 1/2014 від 10.01.2014 р.

Дискова мікросмужкова антена зі щілинами містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розташована заземлена підставка, а на іншому боці - провідниковий диск зі щілинним випромінювачем у вигляді радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців. У провідниковому диску додатково виконаний секторний виріз. Крім цього додатково введений розміщений на дисковій діелектричній пластині провідниковий диск, в якому також виконана радіально розташована прямокутна щілина, короткозамкнена з обох кінців, та секторіальний виріз, конфігурація розташування яких співпадає зі дзеркальним відображенням першого провідникового диска. Перший та другий диски встановлені співвісно та з можливістю пересування один відносно одного навколо спільної осі, забезпечуючи розміщення радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців, першого провідникового диска в межах секторного вирізу другого провідникового диска й навпаки: радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців, другого провідникового диска - в межах секторного вирізу першого провідникового диска та за умов збереження гальванічного контакту між обома провідниковими дисками. Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і використовується в радіотехнічних системах різного призначення як самостійний пристрій, так і як випромінювачі у фазованих антенних ґратках.

6. Патент на винахід № 106120 ШИРОКОСМУГОВА АНТЕННА СИСТЕМА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 14/2014 від 25.07.2014 р.

Широкосмугова антенна система належить до радіотехніки і дозволяє створювати широкосмугові антени різного призначення. Широкосмугова антенна система складається із утворюючих замкнуте коло струму послідовно з'єднаних півхвильових і чвертьхвильових шлейф-вібраторів, які можуть виконуватися методами друкарського або об'ємного монтажу. При цьому додаткове розширення смуги пропускання антенної системи досягається використанням широкосмугових шлейф-вібраторів із скошеними кінцями.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54309 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСИАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 28.03.2014 р.

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58013 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ВИПАДКУ АКСІАЛЬНО-НЕСИМЕТРИЧНИХ ХВИЛЬ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 05.01.2015 р.

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62120 Комп'ютерна програма «ПАРАЛЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ФІЛЬТРУ ЧАСТОТ НА ОСНОВІ КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ПОРОЖНЬОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОВІДНИКУ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 15.10.2015 р.

10. Патент на корисну модель № 116150 СПОСІБ НЕСИМЕТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРАЇЧНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ // О. О. Кузнецов, А. І. Пушкарьов, І. І. Сватовський, О. В. Шевцов, Т. Ю. Кузнецова, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації за допомогою кодів і може бути використана в засобах несиметричного шифрування та електронного цифрового підпису у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.

11. Патент на корисну модель № 116152 СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРАЇЧНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ // О. О. Кузнецов, А. І. Пушкарьов, І. І. Сватовський, О. В. Шевцов, Т. Ю. Кузнецова, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Запропонована корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації за допомогою кодів і може бути використана в засобах несиметричного шифрування та електронного цифрового підпису у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.

12. Патент на корисну модель № 116197 СПОСІБ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ // С. Г. Рассомахін, Т. В. Лавровська, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до області завадостійкого кодування і реалізує наближення частотно-енергетичної ефективності систем передачі інформації до теоретичної межі Шеннона, може бути використана в системах стільникового зв'язку 5G.

13. Патент на корисну модель № 116811 ВИСОКОТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 11/2017 від 12.06.2017 р.

Корисна модель належить до галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

14. Патент на корисну модель № 118097 СПОСІБ ДЕКОДУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГІЛОК І МЕЖ // Т. В. Лавровська, С. Г. Рассомахін, Бюл. № 14/2017 від 25.07.2017 р.

Корисна модель належить до області завадостійкого кодування і реалізує можливість практичного застосування псевдовипадкових кодів в сучасних системах передачі інформації, оскільки дозволяє знизити обчислювальну складність, і може бути використана в системах стільникового зв'язку 5G. Спосіб полягає у знаходженні найближчого слова з еталонної кодової книги до отриманого спотвореного кодового слова та відрізняється тим, що для декодування спотвореного завадами слова псевдовипадкового завадостійкого коду, сформованого при передачі за рекурентним правилом лінійної конгруентної генерації, проводять лінеаризацію операції декодування шляхом введення додаткових ненегативних змінних, які еквіваленті нелінійній операції обчислення по модулю т, формулюють та вирішують задачу цілочисельного лінійного програмування з використанням модифікованого по порядку перегляду змінних методу гілок і меж для спрямованого пошуку найкоротшого рішення - найближчого до спотвореного кодового слова.

15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72455 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОХ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У СПІЛЬНІЙ СТІНЦІ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 23.06.2017 р.

16. Патент на корисну модель № 124892 СПОСІБ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРАЇЧНОЇ ОБРОБКИ СКЛАДНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ // С. Г. Рассомахін, С. Г. Веклич, Бюл. № 8/2018 від 25.04.2018 р.

Спосіб лінійної алгебраїчної обробки складних сигнальних конструкцій, що полягає у формуванні перевизначеної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, вирішення якої дозволяє знайти спектральні параметри сигналу, відрізняється тим, що для знаходження спектральних параметрів сигналу тільки вибраної номенклатури частот формують матрицю коефіцієнтів амплітуд квадратурних компонент на інтервалі модуляції сигналу зі ступенем пере визначеності , визначають вектор значень при дискретизації сигналу у цифровому вигляді на інтервалі модуляції сигналу, вирішують перевизначену систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом найменших квадратів.

17. Патент на корисну модель № 125713 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛИШКІВ a=A(modm) НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА А ЗА ДОВІЛЬНИМ МОДУЛЕМ m СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, О. О. Кузнецов, В. М. Курчанов, Бюл. № 10/2018 від 25.05.2018 р.

Пристрій містить перший, другий і третій входи пристрою, елемент АБО, елемент І, схему порівняння, суматор, вихідний регістр, який відрізняється тим, що введено вхідний регістр і елемент заборони, при цьому перший вхід пристрою підключено до першого входу елемента АБО, вихід якого підключено до першого входу вхідного регістра, до другого входу якого підключено другий вхід пристрою, а вихід вхідного регістра підключено до першого входу елемента заборони, вихід якого підключено до перших входів схеми порівняння і суматора, до других входів яких підключено третій вхід пристрою, а вихід схеми порівняння підключено до другого (забороненого) входу елемента заборони та підключено до першого входу елемента І, вихід якого підключено до входу вихідного регістра, вихід якого є виходом пристрою, а вихід суматора підключено до других входів елементів АБО та І.

18. Патент на корисну модель № 125960 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛИШКІВ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ТА НАЙМЕНШИХ КОМПЛЕКСНИХ ЛИШКІВ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНИМ МОДУЛЕМ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, В. М. Шлокін, Бюл. № 10/2018 від 25.05.2018 р.

Пристрій (корисна модель) належить до області автоматики та обчислювальної техніки та може бути застосований в комп'ютерних системах та компонентах, що функціонують у системі залишкових класів (СЗК).Пристрій відрізняється тим, що додатково введено другий, третій і четвертий регістри, елемент АБО, перший і другий блоки визначення, відповідно, значень та , перший і другий обчислювальні блоки, при цьому третій вхід пристрою підключено до входу другого регістра, а четвертий вхід пристрою підключено до входу третього регістра, виходи другого регістра підключено до перших груп входів першого та другого блоків визначення значень та , виходи третього регістра підключено до других груп входів першого та другого блоків визначення значень та , а також виходи третього регістра підключено до перших груп входів першого та другого обчислювальних блоків, виходи яких підключено до входів четвертого регістра, до других входів першого та другого обчислювальних блоків підключено виходи відповідно першого та другого блоків визначення значень та , а вихід першого регістра і вихід четвертого регістра через елемент АБО підключено до виходу пристрою.

19. Патент на корисну модель № 126907 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ ДО КВАДРАТА КОМПЛЕКСНИХ І ДІЙСНИХ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, В. М. Шлокін, Бюл. № 13/2018 від 10.07.2018 р.

Запропонована корисна модель (пристрій) належить до галузі автоматики й обчислювальної техніки та може бути використана в комп'ютерних системах і компонентах, що функціонують у системі залишкових класів (СЗК). Пристрій відрізняється тим, що введено другий вхідний регістр, перший, другий, третій і четвертий блоки множення, суматор, перший і другий блоки визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа, перший і другий елементи АБО, при цьому другий вхід пристрою підключено до входу другого вхідного регістра, перший вихід якого підключено до першого та другого входів першого блока множення, а також підключено до першого входу третього блока множення, другий вихід другого вхідного регістра підключено до першого та другого входів другого блока множення, а також підключено до другого входу третього блока множення, вихід якого підключено до першого входу четвертого блока множення, до другого входу якого підключено шину подачі значення два, виходи першого та другого блоків множення підключено до входів суматора, вихід якого підключено до перших входів першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа, вихід четвертого блока множення підключено до других входів першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа, до третіх, четвертих і п'ятих входів першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа підключено відповідно шини подачі значень р, q і N, виходи першого та другого блоків визначення відповідно дійсної та уявної частин комплексного числа через перший елемент АБО підключено до входу другого елемента АБО, вихід якого є виходом пристрою, а вихід шифратора підключено до входу другого елемента АБО.

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81279 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОШАРОВОЇ ГРАФЕНОВОЇ РЕШІТКИ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 07.09.2018 р.

21. Патент на корисну модель № 129125 ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТУ А+B ДОДАВАННЯ ДВОХ ЧИСЕЛ А І B У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, А. С. Янко, Бюл. № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Корисна модель (пристрій) належить до області автоматики та обчислювальної техніки і може бути використана для контролю помилок даних у комп'ютерних системах і компонентах (КСК), що функціонують у непозиційній системі числення залишкових класів (СЗК).

22. Патент на корисну модель № 129249 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ ЧИСЕЛ ДО КВАДРАТА У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, А. С. Янко, Бюл. № 20/2018 від 25.10.2018 р.

Пристрій для піднесення чисел до квадрата у системі залишкових класів (СЗК), що містить перший вхідний і перший вихідний регістри, перший дешифратор, першу групу елементів АБО та перший шифратор, якийвідрізняєтьсятим, що введено (n-1) - н вхідних і вихідних регістрів (n- кількість основ СЗК), (n-1) -ндешифраторів, (n-1) - н груп елементів АБО та (n-1) - н шифраторів, при цьому і-й () вхід пристрою підключено до входу і-го вхідного регістра, вихід якого підключено до входу і-го дешифратора, виходи якого попарно підключено до входів відповідних елементів АБОі-їгрупи, виходи яких підключено до відповідних входів і-го шифратора, вихід якого підключено до входу і-го вихідного регістра, вихід якого є і-м виходом пристрою, а нульовий вихіді-годешифратора безпосередньо підключено до нульового входу і-го шифратора.

23. Патент на корисну модель № 130152 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ ТРИ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В. А. Краснобаєв, О. А. Замула, С. Г. Рассомахін, А. С. Янко, Бюл. № 22/2018 від 26.11.2018 р.

Корисна модель (пристрій) належить до області обчислювальної техніки і призначена для додавання та віднімання чисел за модулем три у системі залишкових класів (СЗК).

24. Патент на корисну модель № 131986 СПОСІБ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-ДРУКУ// Кузнецова О. О., Стефановича О. О., Шеханіна К. Ю., Прокопович-Ткаченка Д. І., Мороза Б. І., ПолінськогоО. М., Маленка Є. В.,Тарасенка Ю. С.,Бюл. № 3/2019 від 11.02.2019 р.

Спосіб стеганографічного приховування інформації за допомогою технологій 3D-друку, який відрізняється тим, що інформаційне повідомлення перетворюють у цифрову 3D-модель фізичного об'єкту з використанням секретних ключових даних (що виключає несанкціонований доступ до інформації, що захищається, порушення її цілісності, автентичності, конфіденційності, тощо), отриману модель розміщують у середині цифрової 3D-моделі фізичного об'єкту-контейнеру (так, щоб її краї не виходили за межі зовнішнього тіла) з можливістю фізичного відтворення (3D-друку), для вилучення вбудованих даних отриманий твердотільний об'єкт сканують, а витягнуті сканером дані піддають стеганографічному декодуванню з використанням секретних ключових даних із забезпеченням різних послуг безпеки, для підвищення достовірності (завадостійкості) вбудовані дані додатково піддають надмірному кодуванню, яке дозволяє з заданою вірогідністю виявляти і / або виправляти виниклі в процесі пошарового друку / сканування помилки.

25. Патент на корисну модель № 132302 СПОСІБ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ В КЛАСТЕРНИХ ФАЙЛОВИХ СИСТЕМАХ // О.О. Кузнецов, А.О. Колгатін, К.Ю. Шеханін, Д.І. Прокопович-Ткаченко, Б.І. Мороз, О.М. Полінський, Є.В. Маленко, Ю.С. Тарасенко Бюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

Спосіб стеганографічного приховування даних в кластерних файлових системах, який ґрунтується на використанні декількох покриваючих файлів (coverfile)і приховуванні секретного повідомлення за допомогою зміни відносних позицій кластерів різних покриваючих файлів один щодо одного, який відрізняється тим, що додатково змінюють порядок чергування кластерів у кожному покриваючому файлі.

26. Патент на корисну модель № 134649 СУМАТОР ЛИШКІВ ai I bi ЧИСЛА ЗА МОДУЛЕМ mi СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // В.А. Краснобаєв, О.А. Замула, В.М. Курчанов, Бюл. № 10/2019 від 27.05.2019р.

Суматор лишків aі і bi чисел за модулем mі системи залишкових класів, що містить перший та другий вхідні регістри, вихідний регістр, при цьому перший та другий входи пристрою підключено відповідно до першого та другого вхідних регістрів, а вихід вихідного регістру є виходом пристрою, який відрізняється тим, що введено суматор порозрядного додавання двійкових розрядів за модулем два лишків аі і bi (СПД), групу з n=[lоg2(mі-1)]+1 суматорів за модулем два (СМД), при цьому, виходи вхідних регістрів підключено до входів СПД, виходи якого підключено до перших інформаційних входів відповідних СМД групи, до других інформаційних входів яких підключено виходи означених СМД групи, виходи двійкових СМД групи підключено до відповідних входів двійкових розрядів вихідного регістру, а шину керування групою СМД підключено до третіх (керуючих) входів СМД групи.

27. Патент на корисну модель № 135028 СУМАТОР ЛИШКІВ aІ I bІ ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ mІ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ //В.А. Краснобаєв, Д.А.Зіневич,Бюл. № 11/2019 від 10.06.2019р

Суматор лишків і чисел за модулем системи залишкових класів, що містить перший та другий вхідні регістри, перший позиційний суматор, першу та другу групу елементів І та вихідний регістр, елемент НІ, при цьому перший та другий входи пристрою підключено відповідно до першого та другого вхідних регістрів, виходи першого та другого вхідних регістрів підключено до входів першого позиційного суматора, виходи першого позиційного суматора підключено до перших входів першої групи елементів І, а вихід вихідного регістру є виходом пристрою, який відрізняється тим, що додатково введено другий позиційний суматор, перший елемент АБО, другий елемент АБО, групу елементів АБО, при цьому виходи першого позиційного суматора підключено до перших входів другого позиційного суматора, до других входів яких підключено шини подачі значення спеціальної константи модуля , за яким працює пристрій, виходи другого позиційного суматора підключено до перших входів елементів І другої групи, вихід переповнення першого позиційного суматора підключено до перших входів першого та другого елемента АБО, а вихід переповнення другого позиційного суматора підключено до других входів першого та другого елемента АБО, вихід першого елемента АБО підключено до входу елемента НІ, вихід елемента НІ підключено до других входів елементів І першої групи, вихід другого елемента АБО підключено до других входів елементів І другої групи, виходи елементів І першої та другої групи підключено до відповідних входів елементів АБО групи, виходи якої підключено до входів вихідного регістру.

28. Патент на корисну модель №137719 ВІДМОВОСТІЙКИЙ СУМАТОР ЛИШКІВ ai І bi ЧИСЕЛ ЗА МОДУЛЕМ mi СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // Краснобаєв В. А.; Рассомахін С. Г.; Замула О. А.; Кузнецов О. О.; Кузнецова К. О. від 11.11.2019, бюл. № 21/2019.

29. Патент на корисну модель № 140594 //ВІДМОВОСТІЙКИЙ СУМАТОР ЛИШКІВ ЧИСЕЛ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНІ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ//Краснобаєв В. А.; Рассомахін С. Г.; Замула О. А.; Кузнецов О. О.; Кузнецова К. О. від 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

30. Патент на корисну модель № 140865 //ВІДМОВОСТІЙКИЙ СУМАТОР ЛИШКІВ ЧИСЕЛ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНІ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ //Краснобаєв В. А.; Замула О. А.; Янко А.С. від 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

31. Патент на корисну модель № 142456 ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // Краснобаєв Віктор Анатолійович; Замула Олександр Андрійович; Кузнецов Олександр Олександрович; Кузнецова Катерина Олександрівна;Курчанов Валерій Микитович від 10.06.2020, бюл. № 11

Операційний пристрій у системі залишкових класів містить перший та другий вхідні регістри, вихідний регістр, суматор порозрядного додавання (СПД) двійкових розрядів двох лишків аі і bi за модулем два, групу з n=[1оg2(mi-1)]+1 двійкових одно розрядних суматорів (ДОС). Перший і другий входи пристрою підключено до входів відповідно першого і другого вхідних регістрів, виходи яких підключено до входів СПД. Перші виходи ДОС групи підключено до відповідних перших входів ДОС, а другі виходи ДОС групи підключено до відповідних двійкових розрядів вихідного регістра, вихід якого є виходом пристрою. Перша шина керування пристроєм підключена до других (керуючих) входів ДОС групи. В пристрій введено третій вхідний регістр, групу з n=[1оg2(mi-1)]+1 двовходових елементів АБО, першу та другу групи елементів І. Третій вхід пристрою підключено до входу третього вхідного регістра. Двійкові розряди якого підключено до перших входів елементів І першої групи, до других входів яких підключена друга шина керування пристроєм. Виходи двійкових розрядів ДОС підключено до перших входів елементів І другої групи, до других входів яких підключена третя шина керування пристроєм. Виходи елементів І першої та другої груп через елементи АБО групи підключено до третіх входів відповідних ДОС.

32. Патент на корисну модель № 144194 ШИРОКОСМУГОВА ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА // Погарський Сергій Олександрович (UA ); Майборода Дмитро Володимирович (UA ) від 10.09.2020, бюл. № 17.

Широкосмугова дискова мікросмужкова антена містить діелектричну підкладку та провідниковий диск. В провідниковому диску виконано чотири пази напівкруглої форми, орієнтовані під кутом 90° один до одного. Збудження антени здійснюється відрізком неекранованої копланарної лінії.

33.Патент на винахід № 122286 ВІДМОВОСТІЙКИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ // Краснобаєв Віктор Анатолійович; Замула Олександр Андрійович; Рассомахін Сергій Геннадійович; Стєрвоєдов Микола Григорович;Курчанов Валерій Микитович від 12.10.2020, бюл. № 19

Винахід належить до області автоматики та обчислювальної техніки та може бути застосований в комп'ютерних системах і компонентах, що функціонують в системі залишкових класів (СЗК). Відмовостійкий обчислювальний пристрій містить n інформаційних та один контрольний обчислювальні тракти (ОТ), дешифратор, першу групу з (n+1)-го елементів І, першу групу з (n+1)-го елементів АБО, перший, другий, третій та четвертий елементи АБО, групу з k дешифраторів, другу та третю групи з k елементів АБО, другу групу з k елементів І, при цьому перші входи інформаційних та контрольного ОТ є інформаційними входами ВОП у СЗК, а виходи ОТ є інформаційними виходами ВОП у СЗК, виходи елементів І першої групи через перші входи елементів АБО першої групи підключені до керуючих входів "ЗУПИНКА" ОТ, виходи 1÷n елементів І першої групи підключені до входів першого елемента АБО, вихід якого підключено до входу "ПУСК" контрольного ОТ, перша група виходів дешифратора підключена до входів другого елемента АБО, а друга група виходів дешифратора підключена до входів третього елемента АБО, перші групи виходів j-го (j=1,k) дешифратора групи підключено до входу j-го елемента АБО другої групи, а другі групи виходів j-го дешифратора групи підключено до входів елемента АБО третьої групи, виходи елементів АБО другої групи через перші входи відповідних елементів І другої групи одночасно з виходом другого елемента АБО підключені до входу четвертого елемента АБО, вихід якого є виходом "ПРАЦЕЗДАТНО" ВОП у СЗК, вихід третього елемента АБО підключено до другого входу першого елемента І другої групи, а вихід і-го (і=1,k-1) елемента АБО третьої групи підключено до другого входу (і+1)-го елемента І другої групи, вихід k-го елемента АБО третьої групи підключено до других входів елементів АБО першої групи, який відрізняється тим, що виходи систем контролю всіх ОТ ВОП одночасно підключено до відповідних входів дешифратора і дешифраторів групи, а також підключено до перших входів відповідних елементів І першої групи, до других входів яких підключено тактовий вхід ВОП у СЗК. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є спрощення структури відмовостійкого обчислювального пристрою у СЗК.

34.Патент на корисну модель №144552 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА З ЩІЛИННИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ СКЛАДНОЇ ТОПОЛОГІЇ //Погарський Сергій Олександрович; Майборода Дмитро Володимирович від12.10.2020, бюл. № 19

Дискова мікросмужкова антена з щілинними випромінювачами складної топології, яка містить діелектричну підкладку та провідниковий диск з трьома радіально розташованими щілинними випромінювачами у вигляді відрізків меандрової лінії, які розташовані аксіально-симетрично щодо його центра під кутом 120° відносно один одного, яка відрізняється тим, що не має заземлюючої площини, а збудження антени здійснюється відрізком неекранованої копланарної лінії.

35. Патент на винахід №123180 АНТЕНА КОРОТКОХВИЛЬОВАКарпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович; Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 24.02.2021, бюл. № 8

Антена короткохвильова, що складається з двох металевих стійок, між якими натягнуто провідник у вигляді шлейфа-вібратора, що має горизонтальну частину і два зниження, одне з яких приєднано до живлячого фідера і до однієї частини горизонтального провідника, що складає активний шлейф, а друге зниження приєднано до противаги і до другої половини горизонтального провідника, що складає пасивний шлейф, яка відрізняється тим, що стійки виконані у вигляді коаксіалів, верхні частини внутрішніх провідників яких з’єднані горизонтально розташованим провідником, при цьому нижні кінці зовнішніх провідників коаксіалів приєднані до противаги, а їх верхні кінці вільні, також нижні кінці внутрішніх провідників коаксіалів приєднані: у активному коаксіалі до внутрішнього провідника живлячого фідера, а у пасивному коаксіалі - до противаги, при цьому зовнішній провідник живлячого фідера приєднано до нижньої частини зовнішнього провідника коаксіалу і до противаги.

36. Патент на винахід №123181 АНТЕНА КОРОТКОХВИЛЬОВАКарпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович;Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 24.02.2021, бюл. № 8

Антена короткохвильова, яка містить розташований над металевою поверхнею, що є противагою, провідник, який виконаний у вигляді шлейф-вібратора, перший кінець якого приєднаний до антеноузгоджувального пристрою і утворює активний шлейф, а другий кінець провідника приєднаний до противаги і утворює пасивний шлейф, при цьому провідник шлейф-вібратора має вертикальні та горизонтальні частини, між якими включені подовжувальні котушки, яка відрізняється тим, що вертикальні частини шлейфів складаються з послідовно з'єднаних широкосмугового випромінювача, фазообертача і стойки, при цьому верхні кінці широкосмугових випромінювачів приєднані до подовжувальних котушок, а нижні кінці стойок приєднані до противаги, а між нижніми кінцями широкосмугового випромінювача і фазообертача активного шлейфу приєднаний антеноузгоджувальний пристрій.

37. Патент на винахід №123332 ПРОТИВАГА ЕЛЕКТРИЧНА АНТЕННАКарпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович; Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 17.03.2021, бюл. № 11

Винахід стосується радіотехніки і може бути використаний в якості електричної противаги для несиметричних антен радіотехнічних пристроїв різного призначення.

Противага електрична складається з металевого листа довжиною у половину довжини робочої хвилі, в середині якого встановлено несиметричний вібратор. Противага складається з трьох частин, центральної, на якій встановлений несиметричний вібратор, і двох бокових, при цьому між центральною і боковими частинами противаги паралельно несиметричному вібратору встановлені коаксиали.

Паралельні струми, що протікають у вібраторі і по зовнішнім поверхням коаксиалів, підвищують опір випромінювання антени, її коефіцієнти корисної дії та підсилення.

38. Патент на винахід №123338 СПОСІБ ШИФРУВАННЯ ДВІЙКОВИХ БЛОКІВ ДАНИХ (ВАРІАНТИ)

Долгов Віктор Іванович;Лисицька Ірина Вікторівна; Лисицький Костянтин Євгенійович; Кузнецова Катерина Олександрівна від 17.03.2021, бюл. № 11.

39. Патент на винахід №123340 ФАЗОВАНА АНТЕННА РЕШІТКА
Грибовський Олександр Володимирович (UA ); Антоненко Юлія Вікторівна (UA ); Антоненко Євгеній Олександрович (UA ) від 17.03.2021, бюл. № 11.

40. Патент на винахід №123745 АНТЕНА З ШУНТОВИМ ЖИВЛЕННЯМ
Карпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович;Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 26.05.2021, бюл. № 21.

41. Патент на винахід № СПОСІБ ШИФРУВАННЯ ДВІЙКОВИХ БЛОКІВ ДАНИХ
Долгов Віктор Іванович;Лисицька Ірина Вікторівна; Лисицький Костянтин Євгенійович; Кузнецова Катерина Олександрівна, від 26.05.2021, бюл. № 21.

42. Патент на корисну модель №148170 СУМАТОР ЗА ДОВІЛЬНИМ МОДУЛЕМ m СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ
Кошман Сергій Олександрович; Краснобаєв Віктор Анатолійович; Кузнецов Олександр Олександрович; Ковальчук Дмитро Миколайович 14.07.2021, бюл. № 28.

43. Патент на корисну модель №149060 ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ОДНОКРАТНИХ ПОМИЛОК У ДАНИХ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЕНІ СИСТЕМОЮ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ Кошман Сергій Олександрович; Краснобаєв Віктор Анатолійович; Кузнецов Олександр Олександрович;Мавріна Марина Олексіївна; Ковальчук Дмитро Миколайович від13.10.2021, бюл. № 41.

44. Патент на корисну модель №149074 ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ Краснобаєв Віктор Анатолійович; Кошман Сергій Олександрович; Кузнецов Олександр Олександрович;Мавріна Марина Олексіївна; Ковальчук Дмитро Миколайович від 13.10.2021, бюл. № 41.

45. Патент на корисну модель №149032 КЕРОВАНА ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА Погарський Сергій Олександрович; Майборода Дмитро Володимирович від13.10.2021, бюл. № 41.

46. Патент на корисну модель № 149034 СПОСІБ НАВІГАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Колчигін Микола Миколайович; Биков Віктор Миколайович; Биков Сергій Миколайович; ХардіковВячеслав Володимирович; Лотох Микола Георгійович; Балахніна Ірина Олександрівна від13.10.2021, бюл. № 41.