ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Патент винахід № 97194 АНТЕННА СИСТЕМА БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 1/2012 від 10.01.2012 р.

Антенна система ближнього поля належить до електронної техніки та може бути використана як антенна системи пристроїв електромагнітного зондування біологічних об'єктів. Антенна система складається з коаксіально розташованих у паралельних площинах передавальної і приймальної антен, при цьому передавальна антена виконана у вигляді магнітної рамки, а приймальна антена складається із двох паралельно розташованих послідовно з'єднаних котушок у вигляді зустрічно намотаних плоскої або об'ємної спіралі. Технічним результатом є збільшення чутливості та перешкодозахищеності приймально-передавальної антенної системи ближнього поля.

2. Патент винахід № 97743 АНТЕНА ШИРОКОСМУГОВА // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, К. О. Лукін, Бюл. № 5/2012 від 12.03.2012 р.

Антена широкосмугова належить до радіотехніки і може бути використана як широкосмугова антена направленої дії. Антена містить активний шлейф-вібратор, паралельно якому вздовж спільної осі розташовані пасивні вібратори, один з яких виконує функцію рефлектора, а інші, розташовані з протилежного боку активного вібратора, виконують функцію директорів. Активний шлейф-вібратор виконаний з подовжніми прорізами різної довжини і його краї зрізані під кутом. Рефлектор виконаний у вигляді зрізаного з протилежних сторін диска, а директори виконані подовженим до півтора довжин середньої робочої хвилі антени, містять подовжні прорізи різної довжини і зрізані під кутом краї. При цьому директори зігнуті у формі рівнобедреної трапеції. Технічним результатом є розширення смуги пропускання антени направленої дії.

3. Патент на корисну модель № 68366 РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР // Д. В. Майборода, С. О. Погарский, І. І. Саприкін, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Режекторнийфільтр містить дві прямокутні діелектричні накладки, які розміщені на поверхні діелектричної підкладки, встановленої на закріпленому безпосередньо на металевій основі діелектричному стрижні, крім того, одна з накладок виконана фіксованою, а друга - пересувною, причому довжина кожної з накладок кратнаlg/2,деlg-довжина хвилі улінії передачі, а ширина - не перевершує ширини діелектричного стрижня.

4. Патент на корисну модель № 85643 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА // К. С. Дроздов, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, І. І. Саприкін, Є. А. Шаулов, Бюл. № 22/2013 від 25.11.2013 р.

Дискова мікросмужкова антена містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розміщена заземлена підставка, а на іншому боці - збуджувальний мікросмужковий провідник та провідниковий диск із щілинним випромінювачем у вигляді радіально розташованої прямокутної щілини. В провідниковому диску додатково виконаний секторний виріз, додатково введений розміщений на дисковій діелектричній пластині другий провідниковий диск, в якому також виконані радіально розташована прямокутна щілина та секторний виріз, конфігурація розташування яких співпадає із дзеркальним відображенням першого провідникового диска, причому перший та другий диски встановлені співвісно та з можливістю пересування один відносно одного навколо спільної осі, забезпечуючи переміщення прямокутної щілини першого провідникового диска в межах секторного вирізу другого провідникового диска й навпаки - прямокутної щілини другого провідникового диска в межах секторного вирізу першого провідникового диска та за умов збереження гальванічного контакту між обома провідниковими дисками. Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і використовується в радіотехнічних системах різного призначення як самостійний пристрій, так й як випромінювачі у фазованих антенних ґратках.

5. Патент на корисну модель № 86771 ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА ЗІ ЩІЛИНАМИ // К. С. Дроздов, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, І. І. Саприкін, Є. А. Шаулов, Бюл. № 1/2014 від 10.01.2014 р.

Дискова мікросмужкова антена зі щілинами містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розташована заземлена підставка, а на іншому боці - провідниковий диск зі щілинним випромінювачем у вигляді радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців. У провідниковому диску додатково виконаний секторний виріз. Крім цього додатково введений розміщений на дисковій діелектричній пластині провідниковий диск, в якому також виконана радіально розташована прямокутна щілина, короткозамкнена з обох кінців, та секторіальний виріз, конфігурація розташування яких співпадає зі дзеркальним відображенням першого провідникового диска. Перший та другий диски встановлені співвісно та з можливістю пересування один відносно одного навколо спільної осі, забезпечуючи розміщення радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців, першого провідникового диска в межах секторного вирізу другого провідникового диска й навпаки: радіально розташованої прямокутної щілини, короткозамкненої з обох кінців, другого провідникового диска - в межах секторного вирізу першого провідникового диска та за умов збереження гальванічного контакту між обома провідниковими дисками. Корисна модель належить до антенної техніки надвисоких частот і використовується в радіотехнічних системах різного призначення як самостійний пристрій, так і як випромінювачі у фазованих антенних ґратках.

6. Патент на винахід № 106120 ШИРОКОСМУГОВА АНТЕННА СИСТЕМА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 14/2014 від 25.07.2014 р.

Широкосмугова антенна система належить до радіотехніки і дозволяє створювати широкосмугові антени різного призначення. Широкосмугова антенна система складається із утворюючих замкнуте коло струму послідовно з'єднаних півхвильових і чвертьхвильових шлейф-вібраторів, які можуть виконуватися методами друкарського або об'ємного монтажу. При цьому додаткове розширення смуги пропускання антенної системи досягається використанням широкосмугових шлейф-вібраторів із скошеними кінцями.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54309 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСИАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 28.03.2014 р.

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58013 Комп'ютерна програма «ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ВИПАДКУ АКСІАЛЬНО-НЕСИМЕТРИЧНИХ ХВИЛЬ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 05.01.2015 р.

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62120 Комп'ютерна програма «ПАРАЛЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ФІЛЬТРУ ЧАСТОТ НА ОСНОВІ КОАКСІАЛЬНОГО ХВИЛЕВОДУ З СИСТЕМОЮ ЩІЛИН У ПОРОЖНЬОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОВІДНИКУ» // М. Є. Каліберда, С. О. Погарський, від 15.10.2015 р.

10. Патент на корисну модель № 116150 СПОСІБ НЕСИМЕТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРАЇЧНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ // О. О. Кузнецов, А. І. Пушкарьов, І. І. Сватовський, О. В. Шевцов, Т. Ю. Кузнецова, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації за допомогою кодів і може бути використана в засобах несиметричного шифрування та електронного цифрового підпису у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.

11. Патент на корисну модель № 116152 СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРАЇЧНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ // О. О. Кузнецов, А. І. Пушкарьов, І. І. Сватовський, О. В. Шевцов, Т. Ю. Кузнецова, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Запропонована корисна модель належить до галузі криптографічного захисту інформації за допомогою кодів і може бути використана в засобах несиметричного шифрування та електронного цифрового підпису у системах обробки інформації для розширення їх можливостей.

12. Патент на корисну модель № 116197 СПОСІБ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ // С. Г. Рассомахін, Т. В. Лавровська, Бюл. № 9/2017 від 10.05.2017 р.

Корисна модель належить до області завадостійкого кодування і реалізує наближення частотно-енергетичної ефективності систем передачі інформації до теоретичної межі Шеннона, може бути використана в системах стільникового зв'язку 5G.

13. Патент на корисну модель № 116811 ВИСОКОТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 11/2017 від 12.06.2017 р.

Корисна модель належить до галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

14. Патент на корисну модель № 118097 СПОСІБ ДЕКОДУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВОГО ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГІЛОК І МЕЖ // Т. В. Лавровська, С. Г. Рассомахін, Бюл. № 14/2017 від 25.07.2017 р.

Корисна модель належить до області завадостійкого кодування і реалізує можливість практичного застосування псевдовипадкових кодів в сучасних системах передачі інформації, оскільки дозволяє знизити обчислювальну складність, і може бути використана в системах стільникового зв'язку 5G. Спосіб полягає у знаходженні найближчого слова з еталонної кодової книги до отриманого спотвореного кодового слова та відрізняється тим, що для декодування спотвореного завадами слова псевдовипадкового завадостійкого коду, сформованого при передачі за рекурентним правилом лінійної конгруентної генерації, проводять лінеаризацію операції декодування шляхом введення додаткових ненегативних змінних, які еквіваленті нелінійній операції обчислення по модулю т, формулюють та вирішують задачу цілочисельного лінійного програмування з використанням модифікованого по порядку перегляду змінних методу гілок і меж для спрямованого пошуку найкоротшого рішення - найближчого до спотвореного кодового слова.