ЕЛЕКТРОНІКА

1. Патент на корисну модель № 51626 РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР // Д. В. Майборода, С. О Погарський., І. І. Саприкін, Бюл. № 14/2010 від 26.07.2010 р.

Режекторний фільтр складається з металевої основи, діелектричного стрижня, діелектричної підкладки та щонайменше однієї накладки. На діелектричному стрижні, закріпленому безпосередньо на металевій основі, розміщена діелектрична підкладка, на поверхні якої розташовані вздовж подовжньої осі стрижня, на відстані одна від одної, щонайменше дві діелектричні накладки, що виконані у формі паралелепіпедів.

2. Патент на корисну модель № 57737 ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ ІОННИМ ДЖЕРЕЛОМ // А. В. Дерев'янко, О. Ю. Кропотов, Л. С. Сорока, М. Г. Стєрвоєдов, Бюл. № 5/2011 від 10.03.2011 р.

Пристрій управління іонним джерелом, в якому з метою управління енергією, середнім струмом та зарядним складом пучків іонів керовані джерела постійної напруги, кількістю не менш ніж 4, підключені до сіткової системи електродів екстракції через складений з транзисторів електричний міст, а додатково введений мікроконтролер підключений до зазначених транзисторів та керованих джерел постійної напруги.

3. Патент на корисну модель № 58105 КРУГОВА СКАНУЮЧА РЕШІТКА ІМПУЛЬСНОГО ЗБУДЖЕННЯ З КЕРОВАНОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ТА ЧАСОМ ЗАТРИМКИ ЗБУДЖЕННЯ // Д. Д. Іванченко, О. В. Казанський, М. М. Колчигін, Бюл. № 6/2011 від 25.03.2011 р.

Кругова скануюча решітка імпульсного збудження з керованою полярністю та часом затримки збудження містить плоску діелектричну основу з розташованим на ній тонким металевим шаром, зовнішній край якої виконаний у вигляді кола, а також містить вузол живлення, систему збудження та випромінюючі елементи решітки. Випромінюючі елементи решітки виконані як щілинні антенні, що розширюються (РЩА), з можливістю незалежного збудження та керування полярністю і часом затримки збуджуючого імпульсу у вигляді радіальних розрізів (щілин) в зазначеному тонкому металевому шарі, в центрі якого розміщений вузол живлення.

4. Патент на корисну модель № 65202 НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ НВЧ КОЛИВАНЬ // Е. Д. Прохоров, О. В. Бацула, О. О. Клименко, Бюл. № 22/2011 від 25.11.2011 р.

Напівпровідниковий діод для генерації НВЧ коливань містить високоомну підкладку, шар напівпровідникового матеріалу n-типу, стік (анод), витік (катод) і затвор, розміщені на зовнішній поверхні напівпровідникового матеріалу.

5. Патент винахід № 97194 АНТЕННА СИСТЕМА БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 1/2012 від 10.01.2012 р.

Антенна система ближнього поля належить до електронної техніки та може бути використана як антенна системи пристроїв електромагнітного зондування біологічних об'єктів. Антенна система складається з коаксіально розташованих у паралельних площинах передавальної і приймальної антен, при цьому передавальна антена виконана у вигляді магнітної рамки, а приймальна антена складається із двох паралельно розташованих послідовно з'єднаних котушок у вигляді зустрічно намотаних плоскої або об'ємної спіралі. Технічним результатом є збільшення чутливості та перешкодозахищеності приймально-передавальної антенної системи ближнього поля.

6. Патент винахід № 97743 АНТЕНА ШИРОКОСМУГОВА // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, К. О. Лукін, Бюл. № 5/2012 від 12.03.2012 р.

Антена широкосмугова належить до радіотехніки і може бути використана як широкосмугова антена направленої дії. Антена містить активний шлейф-вібратор, паралельно якому вздовж спільної осі розташовані пасивні вібратори, один з яких виконує функцію рефлектора, а інші, розташовані з протилежного боку активного вібратора, виконують функцію директорів. Активний шлейф-вібратор виконаний з подовжніми прорізами різної довжини і його краї зрізані під кутом. Рефлектор виконаний у вигляді зрізаного з протилежних сторін диска, а директори виконані подовженим до півтора довжин середньої робочої хвилі антени, містять подовжні прорізи різної довжини і зрізані під кутом краї. При цьому директори зігнуті у формі рівнобедреної трапеції. Технічним результатом є розширення смуги пропускання антени направленої дії.

7. Патент на корисну модель № 68366 РЕЖЕКТОРНИЙ ФІЛЬТР // Д. В. Майборода, С. О. Погарский, І. І. Саприкін, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Режекторнийфільтр містить дві прямокутні діелектричні накладки, які розміщені на поверхні діелектричної підкладки, встановленої на закріпленому безпосередньо на металевій основі діелектричному стрижні, крім того, одна з накладок виконана фіксованою, а друга - пересувною, причому довжина кожної з накладок кратна g/2,де g-довжина хвилі улінії передачі, а ширина - не перевершує ширини діелектричного стрижня.

8. Патент на корисну модель № 68464 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ СИЛЬНОПОГЛИНАЮЧИХ РІДКИХ СИСТЕМ // А. О. Ашеко, М. О.Азарєнков, С. А. Батулін, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Пристрій для вимірювання комплексної діелектричної проникності сильнопоглинаючих рідких систем містить вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі панорамний, що використаний як генератор НВЧ коливань та приймальний пристрій, феритовий вентиль, з'єднані з приймальним пристроєм відгалужувачі падаючої та відбитої хвиль, детекторні секції, трансформатор типів хвиль, вимірювальну комірку, виконану у вигляді секції круглого хвилеводу, обмеженого з одного боку півхвилевою діелектричною втулкою, а з другого - рухомим відбивним поршнем, у термостатуючій сорочці, що з'єднана з термостатом, та з'єднаний з відбивним поршнем вимірювач довжини. Додатково містить електронно-обчислювальну машину, підключену до інтерфейсного модуля, який має 10-розрядний аналого-цифровий перетворювач та 24 лінії даних, та підсилювач напруги, з'єднаний з приймальним пристроєм.

9. Патент винахід № 94799 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІОННО-ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ У ВАКУУМІ // С. В. Дудін, Д. В. Рафальський, Бюл. № 11/2011 від 10.06.2011 р.

Винахід належить до іонних джерел з використанням високочастотного збудження, і може бути використаний у іонно-плазмових технологіях. Пристрій для іонно-електронної обробки поверхонь у вакуумі складається з високочастотного джерела іонів та електронів, яке включає діелектричну розрядну камеру з розміщеним в ній потенціальним електродом, з'єднаним через розділовий конденсатор з джерелом ВЧ напруги, ВЧ індуктор, розміщений навкруги діелектричної розрядної камери, іонно-оптичну систему, виконану у вигляді одного заземленого електрода-сітки з площею, меншою за площу потенціального електрода, та вакуумної камери з розміщеною в ній мішенню, оброблювана поверхня якої бомбардується іонами та електронами, згідно з винаходом, для регулювання співвідношення електричних струмів електронів та іонів, що бомбардують оброблювану поверхню мішені, зазначена мішень з'єднана з керованим джерелом постійної напруги. Технічним результатом винаходу є можливість регулювання співвідношення електричних струмів електронів та іонів, що бомбардують поверхню мішені, у широкому діапазоні, включаючи випадок рівності цих струмів та забезпечення необхідної якості оброблюваної поверхні. Винахід належить до електровакуумних при- ладів з іонним пучком, зокрема до іонних джерел з використанням високочастотного збудження, і може бути використаний у іонно-плазмових технологіях для обробки поверхонь у вакуумі іонами інертних та хімічно активних газів при виготовленні виробів мікро- та наноелектроніки, мікромеханіки та оптики.

10. Патент на корисну модель № 95469 СПОСІБ ВИДІЛЕННЯ МІДІ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ МІДНОАМІАЧНИХ ТРАВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ // М. О. Добріян, В. І. Ларін, Є. О. Самойлов, Бюл. № 24/2014 від 25.12.2014 р.

Спосіб видалення міді з відпрацьованих мідноаміачних розчинів травлення друкованих плат, що включає висадження міді у вигляді важкорозчинної сполуки, відділення осаду від розчину, повернення розчину хлориду амонію й аміачної води в технологічний процес травлення друкованих плат, який відрізняється тим, що осадження ведуть методом термічної дистиляції з використанням барботажу водяною парою, до досягнення величини рН розчину 4,5 ¸ 6,4. Корисна модель належить до радіо- та приладобудівництва, зокрема до травлення друкованих плат мідноаміачними розчинами, і може бути використана в радіотехнічній, електронній та приладобудівній галузях промисловості.

11. Патент на корисну модель № 95484 НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МАТОВИХ МІДНИХ ПОКРИТТІВ // А. О. Правда, В. І. Ларін, Г. П. Радченкова, Бюл. № 24/2014 від 25.12.2014 р.

Корисна модель належить до гальванотехніки, зокрема до нанесення мідних покриттів із кислих електролітів, і може бути використана в радіотехнічній, електронній, машинобудівній та приладобудівній галузях промисловості. Електроліт міднення, що містить нітрат міді (II) триводної, який відрізняється тим, що з метою отримання матових мідних покриттів містить пірофосфат калію та азотну кислоту в такому співвідношенні компонентів, г/л:Cu(NO3)2·3H2O 30,20 - 30,30; пірофосфат калію 0,96 - 1,00; азотна кислота 15,75 - 16,00.

12. Патент на винахід № 106120 ШИРОКОСМУГОВА АНТЕННА СИСТЕМА // О. І. Карпов, В. О. Катрич, Є. О. Антоненко, С. А. Ярмольчук, Бюл. № 14/2014 від 25.07.2014 р.

Широкосмугова антенна система належить до радіотехніки і дозволяє створювати широкосмугові антени різного призначення. Широкосмугова антенна система складається із утворюючих замкнуте коло струму послідовно з'єднаних півхвильових і чвертьхвильових шлейф-вібраторів, які можуть виконуватися методами друкарського або об'ємного монтажу. При цьому додаткове розширення смуги пропускання антенної системи досягається використанням широкосмугових шлейф-вібраторів із скошеними кінцями.

13. Патент на винахід № 107833 СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ // Є. О. Антоненко, О. І. Карпов, В. О. Катрич, М. П. Мустецов, Бюл. № 4/2015 від 25.02.2015 р.

Винахід стосується медицини та електроніки і може бути застосований як неінвазивний спосіб оцінки параметрів гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, зокрема, вимірювання електрофізичних параметрів біологічних тканин та рівня глюкози в крові. Винахід стосується способу вимірювання рівня глюкози в крові, що включає генерацію сигналу надвисокої частоти (НВЧ), подачу сигналу через спрямований відгалужувач на мікросмуговий резонатор, вимірювання коефіцієнту відбиття сигналу від мікросмугового резонатора, над яким розташовують досліджуваний об’єкт та обчислення комплексної діелектричної проникності дослідного об’єкту по зсуву резонансної частоти відносно частоти власного резонансу резонатора, у якому контактну робочу поверхню мікросмугового резонатора фіксують безпосередньо на досліджуваній ділянці тіла пацієнта, для генерації НВЧ сигналу використовують генератор змінної частоти дециметрового діапазону зі смугою перестроювання відносно резонансної частоти вибраної моди коливань – не більше 10%, окремо вимірюють електричну провідність крові досліджуваної ділянки на низькій частоті, а потім за одержаними даними провідності крові та дійсною частиною діелектричної проникності крові вираховують об’ємну концентрацію рівня глюкози в крові за формулою.

14. Патент на корисну модель № 120227 ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА З ВИКОРИСТАННЯМ ВИЩИХ ПОХІДНИХ ДАЛЬНОСТІ ДО ЦІЛІ // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 20/2017 від 25.10.2017 р.

Запропонована корисна модель стосується галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

15. Патент на корисну модель № 123735 ФРАКТАЛЬНА АНТЕНА // С. О. Погарський, Д. В. Майборода, Є. А. Шаулов, Бюл. № 5/2018 від 12.03.2018 р.

Фрактальна антена з отворами, що містить діелектричну підкладку, на одному боці якої розташована заземлена основа, а на іншому боці - провідниковий диск з отворами різних діаметрів, яка відрізняється тим, що отвори різного діаметра розташовані на різних відстанях від центру диска та симетрично відносно відповідного отвору більшого діаметра, при цьому діаметри отворів та відстані центрів отворів з меншими діаметрами по відношенню до центрів отворів з більшими діаметрами задаються алгоритмом третьої ітерації скейлінгу з масштабуючим множником d=3.

16. Патент на корисну модель № 127847 НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ НВЧ ШУМУ // О. В. Боцула, К. Г. Приходько, Бюл. № 16/2018 від 27.08.2018р.

Корисна модель належить до галузі електронної техніки, а саме до напівпровідникових пристроїв для генерації НВЧ шуму на основі міждолинного перенесення електронів, лавинно-пролітних явищ та ін.

17. Патент на корисну модель № 130173 ПРИСТРІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАЄКТОРІЇ БАЛІСТИЧНОЇ ЦІЛІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ КОСМІЧНОГО ОБ'ЄКТА З ВИКОРИСТАННЯМ КУТОМІСНОЇ ШВИДКОСТІ ЦІЛЕЙ, ЩО ПРОЛІТАЮТЬ // Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус, Бюл. № 22/2018 від 26.11.2018 р.

Запропонована корисна модель стосується галузі радіолокації і може бути використана для побудови траєкторії балістичної цілі (тобто балістичних ракет різних типів) та визначення елементів орбіти космічного об'єкта (КО), уточнення їх параметрів за даними режиму когерентної обробки.

18. Патент на корисну модель № 130232 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ В ПРОСТОРІ НА ТОЧКОВІ ПОСТІЙНІ ТА ІМПУЛЬСНІ ДЖЕРЕЛА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ // Ф. М. Андрєєв, М. Г. Стєрвоєдов, А. В. Осипчук, Бюл. № 22/2018 від 26.11.2018 р.

Запропонована корисна модель належить до пристроїв неруйнівного контролю. Використовується в радіаційному моніторингу місцевості для пошуку точкових джерел гаммавипромінювання, ведення спостереження за імпульсними джерелами на стаціонарних та рухомих постах, пошуку ядерних радіоактивних матеріалів і радіаційних джерел, які вийшли з під регульованого нагляду.

19. Патент на корисну модель № 132057 НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ НВЧ КОЛИВАНЬ//О. В. Боцула, К. Г.Приходько Бюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

1. Напівпровідниковий діод для генерації електромагнітних НВЧ коливань, що має структуру n+-n-n+, де n-шар напівпровідникового матеріалу n-типу, а також n+ - катод, та n+ -анод, виконаний із матеріалу, який відрізняється тим, що в якості напівпровідникового матеріалу в областях n+ - катоду використана напівпровідникова сполука GaAs,а в n-області та n+ - аноді використана напівпровідникова сполука GazIn1-zAs.

2. Напівпровідниковий діод, за п. 1, який відрізняється тим, що склад в сполуці GazIn1-zAsзмінюється за нормальним законом від GaAs на катоді до GazIn1-zAs з малим вмістом Ga на аноді.

20. Патент на корисну модель № 132289 СВІТЛОДІОДНИЙ АПАРАТ КОРОБОВА АНАТОЛІЯ-КОРОБОВА ВСЕВОЛОДА //

А. М. Коробов, В. А.Коробов, О. В. Шевченко. Бюл. № 4/2019 від 25.02.2019 р.

Світлодіодний апарат Коробова А. - Коробова В. "Барва-СДС", що містить світлодіодні матриці, які умонтовані на внутрішній поверхні апарату, та джерело живлення світлодіодів, який відрізняється тим, що світлодіодний апарат виконаний у вигляді двох Г-образних секцій, які створені загальною основою та задньою стінкою, розташованими під прямим кутом, а також двома зовнішніми та двома внутрішніми боковими стінками, які розташовані на такій відстані одна від одної, щоб забезпечити одночасне комфортне розміщення та ефективне освітлення двох кінцівок в апараті, при цьому в кожній секції на основі та задній стінці розташовано по шість малих друкованих плат з умонтованими на них світлодіодами, по одній малій друкованій платі зі світлодіодами розташовано на передній стінці кожної секції, а на внутрішніх сторонах кожної бокової стінки кожної секції розташовано по три великі друковані плати, на яких умонтовані світлодіоди, при цьому в кожній секції апарату встановлено по одній Г-образній стінці, які мають можливість повертатися навколо осі, закріпленої між боковими зовнішніми та внутрішніми стінками апарату, а на внутрішніх поверхнях Г-образних стінок встановлені малі друковані плати з умонтованими на них світлодіодами; всі плати закріплені на основі та стінках за допомогою стійок та гвинтів, друковані плати зі світлодіодами на основі та задній стінці закриті прозорими пластинами, наприклад, з полікарбонату товщиною 5 мм, які закріплені на опорних стійках, що дозволяє ставати на основу камери пацієнту вагою до 120 кг, а друковані плати на бокових стінках та Г-образних стінках закриті прозорими пластинами, наприклад, з полікарбонату товщиною 2 мм; всі плати електрично з'єднані між собою паралельно і підключені до блоку живлення, який має вихідну напругу 15 В та постійний струм 5 А, блок живлення винесений за межі апарату і розташований в окремому корпусі для створення максимальної безпеки користування апаратом; в якості джерел світла в апараті використовуються над'яскраві світлодіоди, які випромінюють в різних ділянках видимого (фіолетовий-405 нм, синій-470 нм, зелений-530 нм, жовтий-590 нм, червоний-630 нм) та інфрачервоного (860 нм, 960 нм) діапазонів спектра.

21. Патент на корисну модель № 136630 КЕРОВАНА ФРАКТАЛЬНА АНТЕНА // С.О. Погарський, Д.В. Майборода, К.О. Смірнова від 27.08.2019, бюл. № 16.

22. Патент на корисну модель № 136891 ВИСОКОТОЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ В ПРОСТОРІ НА ТОЧКОВІ ПОСТІЙНІ ТА ІМПУЛЬСНІ ДЖЕРЕЛА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ Ф.М. Андрєєв, М.Г.Стєрвоєдов, А.В.Осипчук,від 10.09.2019, бюл. № 17.

23. Патент на корисну модель № 137934 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ В ПРОСТОРІ НА ТОЧКОВІ ПОСТІЙНІ ТА ІМПУЛЬСНІ ДЖЕРЕЛА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ З ПІДВИЩЕНОЮ ТОЧНІСТЮ ВИЗНАЧЕННЯ КУТА В ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ // Ф.М. Андрєєв, М.Г.Стєрвоєдов, А.В.Осипчуквід11.11.2019, бюл. № 21/2019.

24. Патент на корисну модель № 139056 СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ОМІЧНИХ ПЛІВКОВИХ КОНТАКТІВ ДО ЙОДИДУ МІДІ// С.І. Петрушенко; С.В.Дукаров; Н.П. Клочко; Д.О. Жадан; К.С.Клєпікова; В.Р. Копач; А.Л. Хрипунова; М.В. Кіріченко; В.М. Любов від 26.12.2919р .бюл № 24/2019 р.

25. Патент на корисну модель № 140866 КЕРОВАНИЙ ФІЛЬТР // С.О. Погарський, Д.В. Майборода, К.О. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

26. Патент на корисну модель № 144194 ШИРОКОСМУГОВА ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА // Погарський Сергій Олександрович (UA ); Майборода Дмитро Володимирович (UA ) від 10.09.2020, бюл. № 17.

Широкосмугова дискова мікросмужкова антена містить діелектричну підкладку та провідниковий диск. В провідниковому диску виконано чотири пази напівкруглої форми, орієнтовані під кутом 90° один до одного. Збудження антени здійснюється відрізком неекранованої копланарної лінії.

27. Патент на корисну модель № 144206 СПОСІБ СТВОРЕННЯ БІНАРНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ДІАГРАМ В КОНДЕНСОВАНИХ ПЛІВКАХ // Петрушенко Сергій Іванович; Дукаров Сергій Валентинович; Сухов Володимир Миколайович від 10.09.2020, бюл. № 17.

Спосіб створення бінарних зразків для дослідження фазових діаграм в конденсованих плівках, при якому отримують зразки методом вакуумної конденсації з лінійних випарників та нагрівання в рамках єдиного вакуумного циклу. Формують плівки методом пошарової конденсації, градієнт концентрацій забезпечують тіньовим екраном, який розміщують над випарниками, встановленими паралельно до створюваного градієнта.

28. Патент на корисну модель №145800 СПОСІБ РЕЄСТРАЦІЇ ШВИДКИХ НЕЙТРОНІВЯкименко Іван Іванович; Рижиков Володимир Діомидович; Онищенко Геннадій Михайлович від 06.01.2021, бюл. № 1

Спосіб реєстрації швидких нейтронів, що базується на реакції непружного розсіювання (n, n'y)in, який відрізняється тим, що реєстрацію швидких нейтронів здійснюють підсилювачем сигналів з ФЕП зі сталою часу інтегрування сигналу 10 нс та сумарним коефіцієнтом підсилення 70 дб на 6 каскадів підсилення з вхідним струмом зміщення 2 пА, робочу напругу ФЕП вибирають рівною 1250 В, детектор налаштовують в режим рахування одиничних фотонів від (n, n' )in, (n, n' )in_res, (n, )сар реакцій, поріг спрацювання системи реєстрації вибирають на рівні 100 мВ, що в спектрометричному режимі відповідає долині між шумовим та однофотонним піком.

29. Патент на корисну модель №145869 СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АЛЮМІНІЮ (ІІІ) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаповалов Сергій Андрійович від 06.01.2021, бюл. № 1

Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту алюмінію (III) у водному середовищі, що включає використання органічного реагенту та броміду цетилпіридинію, що взаємодіють з алюмінієм, подальше вимірювання оптичної густини, побудування градуювальної залежності оптичної густини від концентрації алюмінію при певній довжині хвилі світлопоглинання, який відрізняється тим, що як органічний реагент використовують 5-[(Е)-(3-карбокси-5-метил-4-оксоциклогекса-2,5-дієн-1-іліден)-(2,6-дихлор-4-сульфофеніл)метил]-3-гідрокси-2-метилбензойну кислоту, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 650 нм.

30. Патент на корисну модель №145990 СПОСІБ СПЕКТРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ ГЕОРАДАРІВ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ ТОВЩИНИ ШАРІВ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУБатраков Дмитро Олегович; Батракова Анжеліка Геннадіївна від 13.01.2021, бюл. № 2

Спосіб спектральної ідентифікації та коригування параметрів сигналів георадарів при неруйнівному контролі товщини шарів нежорсткого дорожнього одягу, який полягає в тому, що обробка даних георадарного зондування проводиться з коригуванням парціальних амплітуд імпульсних сигналів, який відрізняється тим, що після проведення вимірювань параметрів зондувального сигналу георадара обчислюється сукупність нормувальних множників як відношення спектральної амплітуди зондувального сигналу георадара до відповідної спектральної амплітуди змодельованого сигналу, який має той самий спектральний інтервал, як і зондувальний сигнал георадара, та форму, яка отримана подвійним диференціюванням розподілу Гауса; потім сигнали від конструкції, що досліджується, коригуються за допомогою нормувальних множників, внаслідок чого отримують сигнали, які мають форму розподілу в часі, яка є максимально наближеною до теоретичної; скориговані сигнали використовуються під час обробки даних зондування.

31. Патент на винахід №123180 АНТЕНА КОРОТКОХВИЛЬОВАКарпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович; Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 24.02.2021, бюл. № 8

Антена короткохвильова, що складається з двох металевих стійок, між якими натягнуто провідник у вигляді шлейфа-вібратора, що має горизонтальну частину і два зниження, одне з яких приєднано до живлячого фідера і до однієї частини горизонтального провідника, що складає активний шлейф, а друге зниження приєднано до противаги і до другої половини горизонтального провідника, що складає пасивний шлейф, яка відрізняється тим, що стійки виконані у вигляді коаксіалів, верхні частини внутрішніх провідників яких з’єднані горизонтально розташованим провідником, при цьому нижні кінці зовнішніх провідників коаксіалів приєднані до противаги, а їх верхні кінці вільні, також нижні кінці внутрішніх провідників коаксіалів приєднані: у активному коаксіалі до внутрішнього провідника живлячого фідера, а у пасивному коаксіалі - до противаги, при цьому зовнішній провідник живлячого фідера приєднано до нижньої частини зовнішнього провідника коаксіалу і до противаги.

32. Патент на винахід №123181 АНТЕНА КОРОТКОХВИЛЬОВАКарпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович;Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 24.02.2021, бюл. № 8

Антена короткохвильова, яка містить розташований над металевою поверхнею, що є противагою, провідник, який виконаний у вигляді шлейф-вібратора, перший кінець якого приєднаний до антеноузгоджувального пристрою і утворює активний шлейф, а другий кінець провідника приєднаний до противаги і утворює пасивний шлейф, при цьому провідник шлейф-вібратора має вертикальні та горизонтальні частини, між якими включені подовжувальні котушки, яка відрізняється тим, що вертикальні частини шлейфів складаються з послідовно з'єднаних широкосмугового випромінювача, фазообертача і стойки, при цьому верхні кінці широкосмугових випромінювачів приєднані до подовжувальних котушок, а нижні кінці стойок приєднані до противаги, а між нижніми кінцями широкосмугового випромінювача і фазообертача активного шлейфу приєднаний антеноузгоджувальний пристрій.

33. Патент на корисну модель №146469 СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ МІДІ (ІІ) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаповалов Сергій Андрійович від 24.02.2021, бюл. № 8

Спосіб екстракційно-фотометричного визначення вмісту міді (II) у водному середовищі, який для утворення сполуки з міддю включає використання аскорбінової кислоти, органічного реагенту та барвника, подальше екстрагування сполуки в органічний розчинник, вимірювання оптичної густини органічної фази, побудування градуювальної залежності оптичної густини від концентрації міді при певній довжині хвилі світлопоглинання, який відрізняється тим, що як органічний реагент використовують 2,2'-біхінолін-4,4'-дикарбоксамід, як барвник використовують динатрієву сіль 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеїну, як органічний розчинник використовують хлороформ, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 545 нм.

34. Патент на корисну модель №146470 СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СРІБЛА (І) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІШаповалов Сергій Андрійович від 24.02.2021, бюл. № 8

Спосіб екстракційно-фотометричного визначення вмісту срібла (І) у водному середовищі, який для утворення сполуки зі сріблом (І) включає використання органічного реагенту та динатрієву сіль 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеїну як барвника, подальше екстрагування сполуки в органічний розчинник, вимірювання оптичної густини органічної фази, побудування градуювальної залежності оптичної густини від концентрації срібла при певній довжині хвилі світлопоглинання, який відрізняється тим, що як органічний реагент використовують 4-метокси-N-[(1Е)-хінолін-2-ілметилен]анілін, як органічний розчинник використовують хлороформ, а вимірювання оптичної густини здійснюють при довжині хвилі світлопоглинання 540 нм.

35. Патент на винахід №123332 ПРОТИВАГА ЕЛЕКТРИЧНА АНТЕННАКарпов Олександр Іванович; Бердник Сергій Леонідович; Катрич Віктор Олександрович; Німець Павло Васильович від 17.03.2021, бюл. № 11

Винахід стосується радіотехніки і може бути використаний в якості електричної противаги для несиметричних антен радіотехнічних пристроїв різного призначення.

Противага електрична складається з металевого листа довжиною у половину довжини робочої хвилі, в середині якого встановлено несиметричний вібратор. Противага складається з трьох частин, центральної, на якій встановлений несиметричний вібратор, і двох бокових, при цьому між центральною і боковими частинами противаги паралельно несиметричному вібратору встановлені коаксиали.

Паралельні струми, що протікають у вібраторі і по зовнішнім поверхням коаксиалів, підвищують опір випромінювання антени, її коефіцієнти корисної дії та підсилення.

36. Патент на винахід №123340 ФАЗОВАНА АНТЕННА РЕШІТКАГрибовський Олександр Володимирович (UA ); Антоненко Юлія Вікторівна (UA ); Антоненко Євгеній Олександрович (UA ) від 17.03.2021, бюл. № 11.

37. Патент на корисну модель №149032 КЕРОВАНА ДИСКОВА МІКРОСМУЖКОВА АНТЕНА Погарський Сергій Олександрович; Майборода Дмитро Володимирович від13.10.2021, бюл. № 41.

38. Патент на корисну модель № 149034 СПОСІБ НАВІГАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Колчигін Микола Миколайович; Биков Віктор Миколайович; Биков Сергій Миколайович; ХардіковВячеслав Володимирович; Лотох Микола Георгійович; Балахніна Ірина Олександрівна від13.10.2021, бюл. № 41.

39. Патент на винахід № 124584 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ НА ІМПУЛЬСНІ ТА ПОСТІЙНІ ДЖЕРЕЛА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ Андрєєв Фелікс Михайлович; Стєрвоєдов Микола Григорович; Осипчук Андрій Володимирович від13.10.2021, бюл. № 41.