ЕНЕРГЕТИКА

1. Патент на корисну модель № 68466 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛАЗЕРІВ // М. Г. Кокодій, А. О. Пак, В. П. Балкашин, Б. В. Сафронов, І. О. Приз, І. І. Козлов, Бюл. № 6/2012 від 26.03.2012 р.

Пристрій для вимірювання енергетичних параметрів випромінювання лазерів містить джерело електричного живлення, вимірювальний міст, ланцюг калібрування та болометричний приймальний елемент, виконаний у вигляді двох розташованих у паралельних площинах та послідовно з'єднаних дротяних решіток, в кожній з яких дротинки з'єднані послідовно. Дротинки однієї решітки розташовані перпендикулярно дротинкам іншої решітки. При цьому площини решіток болометричного приймального елемента орієнтовані нормально до напрямку розповсюдження лазерного випромінювання. Дротинки решіток болометричного приймального елемента можуть бути виготовлені із графіту.

2. Патент на корисну модель № 78176 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 5/2013 від 11.03.2013 р.

Спосіб детектування іонізуючих випромінювань включає наявність іонізуючого випромінювання, реєстрування параметрів збуджених ультразвукових хвиль за допомогою п'єзоелектричного датчика, вимірювання амплітуди ультразвукових біжучих хвиль, генерованих іонізуючим випромінюванням у попередньо охолодженому п'єзоелектричному датчику.Корисна модель належить до області прикладної ядерної фізики й може бути використана для реєстрації потоків заряджених часток, як на прискорювачах, так й у широких атмосферних зливах, а також окремих високоенергетичних часток космічного походження, як у верхніх шарах Земної атмосфери, так і за її межами.

3. Патент на корисну модель № 78559 АКУСТИЧНИЙ ДЕТЕКТОР ЯДЕРНО-АКТИВНИХ ЧАСТОК // С. І. Іванов, Бюл. № 6/2013 від 25.03.2013 р.

Акустичний детектор ядерно-активних часток містить п'єзоелектричний чутливий елемент-мішень, приймач ультразвукових коливань та реєстраційний пристрій. П'єзоелектричний чутливий елемент-мішень та приймач ультразвукових коливань з'єднані через додатково введений між ними акустичний хвилевід-теплопровід, на якому розташований холодогенератор. Корисна модель належить до області прикладної ядерної фізики й може бути використана для реєстрації ядерно-активних часток (протони, нейтрони, мюони й т. д.) як у наземних енергетичних пристроях (реактори, прискорювачі), так і для детектування енергійних часток в атмосфері Землі й у космічному просторі.

4. Патент на корисну модель № 86274 СЦИНТИЛЯЦІЙНИЙ ДЕТЕКТОР НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОГО КРИСТАЛА // Л. А. Андрющенко, В. О. Тарасов, Б. В. Гриньов, О. В. Дудник, Є. В. Курбатов, Бюл. № 24/2013 від 25.12.2013 р. У співвласності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Сцинтиляційний детектор містить сцинтилятор на основі активованого паратерфенілу, кремнієвий фотоелектронний помножувач та світлозбираючий світловод, який виконаний у вигляді суцільного блока зі сцинтиляційним кристалом.Корисна модель стосується сцинтиляційної техніки й може бути використана для виготовлення компактних детекторів іонізуючих випромінювань на основі органічних кристалів, що призначені для космічної апаратури, зокрема, для реєстрації бета- та нейтронного випромінювання.

5. Патент на винахід № 92975 СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ НЕЙТРОНІВ // С. І. Іванов, Бюл. № 24/2010 від 27.12.2010 р.

Спосіб генерації нейтронів стосується галузі прикладної ядерної фізики й призначений для генерування нейтронів. Використовувати його можливо в медицині, ядерних технологіях, енергетиці. Суть способу полягає в тому, що в спеціальних середовищах, якими являються сегнетоелектрики, можливо реалізувати умови, при яких перебудова їхньої доменної структури, особливо енергетично загальмованих доменів, буде приводити до внутрішніх електричних мікророзрядів. Якщо ще сегнетоелектрик виконаний з матеріалу - акумулятора водню, то насичення його дейтерієм приводить до того, що мікророзряди створюють внутрішні мікроплазмові області, з яких генеруються нейтрони. Експериментально спосіб реалізований на дейтерованій сегнетокераміці, а перебудови структури сегнетокераміки провадилися пререполяризуючим електричним полем, по величині більшим за коерцитивне поле використовуваного сегнетоматеріалу.

6. Патент на корисну модель № 94042 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 20/2014 від 27.10.2014 р.

Корисна модель належить до області прикладної ядерної фізики й може бути використана у радіологічному контролі промислових джерел іонізованого випромінювання, моніторингу енергетичних та дослідницьких ядерних реакторів, заощадженні та захороненні ядерних відходів, та у наукових дослідженнях, зокрема атмосферних променів від енергійних космічних часток. Спосіб детектування іонізуючих випромінювань полягає в тому, що при наявності іонізуючого випромінювання за допомогою п'єзоелектричного датчика реєструють параметри збуджених у ньому ультразвукових хвиль. Вимірюють амплітуду ультразвукових біжучих хвиль, генерованих іонізуючим випромінюванням, що вимірюється, у двох ідентичних п'єзоелектричних датчиках. В одному з яких попередньо створюють електричне поле, по величині більше, ніж поле насичення поляризації для п'єзоелектричного матеріалу датчика, що використовується, та з нього ж вимірюють корисний інформаційний сигнал у момент часу, коли амплітуда цього сигналу перевищить амплітуду сигналу з другого п'єзоелектричного датчика без електричного поля.

7. Патент на корисну модель № 97947 СПОСІБ ДЕТЕКТУВАННЯ ПОТОКІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ // С. І. Іванов, Бюл. № 7/2015 від 10.04.2015 р.

Спосіб детектування потоків іонізуючих випромінювань полягає в тому, що при наявності іонізуючого випромінювання за допомогою сегнетоелектричного датчика реєструють амплітуду ультразвукового плеску акустичного надвипромінювання, що з'являється у сегнетоелектрику, який розташовується у зовнішньому постійному електричному полі з напруженістю більш, ніж поле насичення поляризації у застосованому сегнетоелектрику, який відрізняється тим, що після реєстрації ультразвукового плеску, полярність зовнішнього електричного поля змінюють на протилежну і так увесь час на протязі вимірів. Спосіб відрізняється тим, що в якості п'єзоелектричного матеріалу датчика використовують п'єзоелектричну кераміку. Виміри амплітуд ультразвукових плесків, що з'являються, проводять через проміжок часу, коли перестройка внутрішньої структури сегнетоелектрика після зміни полярності електричного поля скінчиться. Корисна модель належить до галузі прикладної ядерної фізики, зокрема детектування та дозиметрії іонізуючих випромінювань як імпульсної, так і сталої дії. Сучасний дозиметричний контроль використовує багато фізичних явищ та технологічних принципів, на основі яких створюються різноманітні детектори потоків іонізуючих випромінювань. Подальші розробки цих детекторів дозволяють виконати на їх основі робочі комплекси та прилади радіаційнихвимірювань. Вони використовуються у радіологічному контролі промислових джерел іонізованого випромінювання, моніторингу прискорювачів та енергетичних і дослідницьких ядерних реакторів, при заощадженні та захороненні ядерних відходів, в галузі медицини та різноманітних наукових дослідженнях.

8. Патент на корисну модель № 112345 ТРИМАЧ ДЛЯ НАГРІВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ У ПРОСВІЧУЮЧОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ МІКРОСКОПІ ПЕМ-125К // В. М. Сухов, О. П. Кришталь, С. І. Богатиренко, Р. В. Сухов, Бюл. №23/2016 від 12.12.2016 р.

Тримач для нагрівання і дослідження зразків у просвічуючому електронному мікроскопі ПЕМ125К в діапазоні температур від 20 до 1000 °C, що містить сталеву штангу, подовжувач, наконечник, електронно-мікроскопічну сіточку, на якій розміщений досліджуваний зразок, який відрізняється тим, що нагрівальним елементом є безпосередньо електронно-мікроскопічна сіточка, яку точково приварено до електричних провідників.

9. Патент на корисну модель №145814 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА/АБО ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВАРудичев Володимир Григорович; Азаренков Микола Олексійович; Гірка Ігор Олександрович; Рудичев Єгор Володимирович від 06.01.2021, бюл. № 1

1. Контейнер длятранспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива, що містить коаксіально розташовані сталеві внутрішній, проміжний і зовнішній стакани, а проміжок між внутрішнім і проміжним стаканами заповнений радіаційнозахисним від g-квантів ВЯП наповнювачем, який відрізняється тим, що як наповнювач вибрані матеріали з усередненим атомним номером більше 80, причому ці матеріали є диспергованими до густини в діапазоні 4<r<8 г/см3, а кільцевий проміжок між циліндричними поверхнями проміжного та зовнішнього стаканів заповнений радіаційнозахисним матеріалом від нейтронів ВЯП з матеріалів з малим атомним номером.

2. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований збіднений уран.

3. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований діоксид збідненого урану.

4. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований свинець.

5. Контейнер для транспортування та/або зберігання відпрацьованого ядерного палива за п. 1, який відрізняється тим, що як радіаційнозахисний матеріал від g-квантів використаний диспергований сплав свинцю з вісмутом.