Про центр


З метою ефективної комерціалізації наукових, технічних та технологічних розробок в університеті створено Інноваційний центр.

Основними завданнями Інноваційного центру є: формування в університеті середовища, зорієнтованого на ефективне використання наукового, науково-технічного і технологічного потенціалу вищого навчального закладу з метою розробки, впровадження та промислового освоєння нової техніки, наукоємної продукції, технологій, матеріалів та інших продуктів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів; залучення до активної дослідницької діяльності у галузі високих та інноваційних технологій науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів університету; розвиток і впровадження інноваційних підходів і методів у навчальний процес.

Інноваційний центр формує інформаційну базу щодо інноваційних розробок університету, національних та світових фондів і програм фінансування інноваційних проектів, а також різноманітних грантів.

Шляхи реалізації завдань центру: укладання договорів з міжнародними та національними фінансовими організаціями, установами та фондами щодо фінансування розробок ХНУ імені В.Н. Каразіна; укладання договорів про промисловий випуск пристроїв, виробів та іншої продукції, розробленої в університеті з залученням приватного, спільного і державного джерел фінансування; пошук та забезпечення грантами співробітників університету.