Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 01.08.2017 р.Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна є власником 116 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 19, патентів на корисні моделі – 94, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 3.