Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 01.10.2017 р. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є власником 120 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 19, патентів на корисні моделі – 98, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 3.