Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 12.12.2021р, згідно з базою даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент),Харківський національнийУніверситет імені В.Н. Каразінає власником 309 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 32; патентів на корисні моделі – 268, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 9, а також є співвласником 23 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.