Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 01.10.2019 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є власником 173 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 24, патентів на корисні моделі – 144, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 5.