Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 06.04.2021 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є власником 238 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 32, патентів на корисні моделі – 197, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 9.