Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 01.07.2019 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є власником 172 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 24, патентів на корисні моделі – 143, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 5.