Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 02.10.2020 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є власником 216 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 26, патентів на корисні моделі – 184, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 6.