Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 29.11.2018 р. Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна є власником 151 чинного охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 19, патентів на корисні моделі – 128, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 4.