Об'єкти інтелектуальної власності

Станом на 27.03.2020 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна є власником 200 чинних охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 26, патентів на корисні моделі – 168, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 6.