Нормативно-правова база


Положення про Інноваційний центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Положення про правову охорону об’єктів права інтелектуальної власності в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р № 435-ІV.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV.

Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій " від 02.12.2010 № 143-V.

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 №433-ІV.

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40-ІV.

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95- ВР.

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII.

Закон України "Про вищу освіту "від 07.01.2002 № 2984-III.

Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.1993 № 3322-ХІІ.

Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 № 723/97-ВР.

Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 №991 –XIV.

Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" від 09.04.2004 № 1676-ІVЗ.

Закон України "Про наукові парки" від 25.06.2009 № 1563-VІ.

Закон України "Про індустріальні парки" від 21.06.2012 № 5018-VI.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-ХІІ.

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-ХІІ.

Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792- XII.

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-ХІІ.

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5.11.1997р. № 621/97-ВР.

Закон України " Про охорону прав на знаки для товарів та послуг " від 15.12.1993 № 3689-ХІІ.

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.1999 № 752-ХІV.

Закон України "Про державно-приватне партнерство" від 24.05.2016 № 2404-17

Наказ МОНУ «Деякі питання розвитку національної мережі трансферу технологій» від 12.04.2012 № 462.

Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг" від 19.09.2007 № 1148.

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 22.01.2001 № 22.

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" від 15.03.2002 № 197.

Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорти рослин" від 26.04.2007 № 287.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від р. №2733-ІII.