ОХОРОНА ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

«КЕРОВАНА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ЗРАЗКІВ СТАЛІ У ВАКУУМІ»
Відео

«БЕСКАТАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ПАЛИВ З ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ»

«АКУСТИЧНА ТЕХНОЛОГІІЯ ПІІДВИЩЕННЯ ДЕБІІТУ НАФТОВИХ,ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ТА ВОДОЗАБІІРНИХ СВЕРДЛОВИН»
Відео

«ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРОЗВУКОВОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ ПРОМИСЛОВИМИ ВИКИДАМИ»

«КОМПЛЕКСНИЙ ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИЙ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЛІДАР»

«ВАКУУМ-ПАРОВА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ»
Відео

«АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ДОСТУПНИЙ КАРДІОГРАФ»

«РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО БАКТЕРИЦИДНОГО АПАРАТУ»

«ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПСИХИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ»

«ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ АЛЕРГІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

«СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ПРИФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ»

«ПОЛІМЕР-МОДИФІКОВАНА ДЕРЕВИНА»

«УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ОСЕРЕДОК ДЛЯ ВИЛУЧЕНОГО КОНТРОЛЮ РАДІОАКТИВНИХ ЗАБРУДНЕНЬ»

«БАГАТОШАРОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТА ПРИСТРОЇ»

«ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, СПЕЦОДЯГУ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИМІЩЕНЬ АЕС»

«БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМІРНОГО ТРАВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ З РЕГЕНЕРАЦІЄЮТРАВИЛЬНОМ РОЗЧИНУ»

«РЕГЕНЕРАЦІЯ ГАЛОГЕНОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ ІЗ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ТА КУБОВИХЗАЛИШКІВ - ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ»

«УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ КИСЛИХ ТА ЛУЖНИХ МІДНОХЛОРИДНИХ РОЗЧИНІВ ВИРОБНИЦТВАДРУКОВАНИХ ПЛАТ»

«КЛІТИННИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АУТОІМУННОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ»

«СПОСІБ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ЛЮДИНУ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ЇХДІЇ НА СТАН КЛІТИН»

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ І ВІДПРАЦЬОВАНИМ ЯДЕРНИМ ПАЛИВОМ»

«РАЦІОМЕТРИЧНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ ХЕМОСЕНСОР ДЛЯ ВИСОКОЧУТЛИВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ МЕРКУРІЮ(II) У ВОДІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ»

«НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ «КОЛЕКЦІЯ ЛІНІЙ DROSOPHILA»

«МЕТОД ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМЕНЕВИХ ОПІКІВ ШКІРИ АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ ФІБРОБЛАСТАМИ»