ЕЛЕКТРОНІКА

«БЕСКАТАЛІТИЧНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ПАЛИВ З ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ»

«АКУСТИЧНА ТЕХНОЛОГІІЯ ПІІДВИЩЕННЯ ДЕБІІТУ НАФТОВИХ,ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ТА ВОДОЗАБІІРНИХ СВЕРДЛОВИН»
Відео

«КОМПЛЕКСНИЙ ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИЙ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЛІДАР»

«АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ДОСТУПНИЙ КАРДІОГРАФ»
Відео

«АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ ПУНКТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ АКП-07»

«КОМПЛЕКТ МАЛОГАБАРИТНИХ ПЕРЕНОСНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИРАДІОЛОКАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ У НВЧ ДИАПАЗОНІ (CM ТА MM ДІАПАЗОН ДОВЖИН ХВИЛЬ)»

«РЕГУЛЯРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ СЕРЕДОВИЩА З ПРОВІДНИМИ, АНІЗОТРОПНИМИ ТА НЕЛІНІЙНИМИРОЗСІЮВАЧАМИ»

«ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ТОНКОДРОТЯНИМИ БОЛОМЕТРАМИ»

«БАГАТОВИМІРНА НЕЛІНІЙНА САМОУЗГОДЖЕНА ТЕОРІЯ ГІБРИДНИХ ПРИЛАДІВ MM ДІАПАЗОНУ З НЕОДНОРІДНИМФОКУСУЮЧИМ ПОЛЕМ»

«ВИСОКОЕФЕКТИВНІ GaAs ДІОДИ ГАННА ТА НВЧ ГЕНЕРАТОРИ НА ЇХ ОСНОВІ CM, ММ ТА СУБММ – ДІАПАЗОНІВ»

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ НАДШИРОКОСМУГОВОГО ЗОНДУВАННЯ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ТАРОЗПІЗНАВАННЯ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ У КОМПОЗИЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»

«МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШАРУВАТИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ ТА РАДІОПОГЛИНАЧІВ»

«СУБМІЛІМЕТРОВИЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВІ КВАЗІОПТИЧНОГО ХВИЛЕВІДНОГО РЕЗОНАТОРА З МОДОВИМСЕЛЕКТОРОМ»

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ПРИСТРОЇВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ІНТЕНСИВНОСТІВИПРОМІНЮВАННЯ»

«ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ МІКРОХВИЛЬОВОГО I МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ»

«СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НВЧ ТРАКТІВ»

«ОТРИМАННЯ ТА СПЕКТРОСКОПІЯ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

«НЕЛІНІЙНІ ОПТИЧНІ ЕФЕКТИ В ТОНКИХ ФОТОЧУТЛИВИХ ПЛІВКАХ»

«БАГАТОШАРОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТА ПРИСТРОЇ»

«БАГАТОДІАПАЗОННИЙ ОПРОМІНЮВАЧ ГОСТРОСПРЯМОВАНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ДЗЕРКАЛЬНОЇ АНТЕНИНВЧ-РАДІОМЕТРА ДЛЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ СЕРІЇ «МЕТЕОР» ТА «СІЧ»

«СУПУТНИКОВИЙ ТЕЛЕСКОП ЕЛЕКТРОНІВ І ПРОТОНІВ «СТЕП-Ф»