МЕДИЦИНА, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

«ФОТОНИЙ ЗОНД «БАРВА-ГПУ»

«ЛАЗЕРНИЙ МАСАЖЕР «БАРВА-ЛМК»

«ФОТОННО-ВАКУУМНО-МАГНІТНИЙ МАСАЖЕР «БАРВА-ПНЕВМО»

«ФОТОННІ МАТРИЦІ «БАРВА-ФЛЕКС»

«ФОТОННИЙ АПАРАТ «БАРВА-ЦНС»
Відео

«ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ «БАРВА-СДС»

«ГОЛОГРАФІЧНИЙ ВІЗОКОНТРАСТОМЕТР»

«ГОЛОГРАФІЧНИЙ МАКУЛОСТИМУЛЯТОР»

«ЦИФРОВИЙ ГОЛОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИЙ МІКРОСКОП»

«АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ДОСТУПНИЙ КАРДІОГРАФ»
Відео

«ЕЛЕКТРОДИНАМІКА АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩ І ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ»

«РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО БАКТЕРИЦИДНОГО АПАРАТУ»

«СУБМІЛІМЕТРОВИЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВІ КВАЗІОПТИЧНОГО ХВИЛЕВІДНОГО РЕЗОНАТОРА З МОДОВИМСЕЛЕКТОРОМ»

«РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ПРИСТРОЇВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ІНТЕНСИВНОСТІВИПРОМІНЮВАННЯ»

«АНАЛІТИЧНИЙ ЗАСІБ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗВОРОТНЬОЇ ЗАДАЧІ МАГНІТОКАРДІОГРАФІЇ»

«СПОСІБ КОНСЕРВАЦІЇ ПРОДУКТУ В ПЕКТИНІ»

«ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ»

«ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПСИХИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ»

«КОМПЛЕКС СЕЗОННИХ ФІТОЧАЇВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ»

«СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ»

«ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ СИРОП «ВЕСНЯНКА»

«ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ АЛЕРГІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

«ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ СИРОП «ВАЛЕОТОН»

«МАРМЕЛАД «ВАЛЕОТОН»

«ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВАКУУМНО-КОНДЕНСАЦІЙНОГО СУШІННЯ»

«ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ «ВАЛЕОТОН»

«СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ПРИФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ»

«ТАБЛЕТКИ КАЛЬЦІЙ-ВАЛЕОТОН І СПОСІБ ЇХ ПРИГОТУВАННЯ»

«ОЗДОРОВЧІ СУХІ СНІДАНКИ»

«ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ СИРОП «ОСІННІЙ ВІНОЧОК»

«ОЗДОРОВЧІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ З ПРОРОСТКІВ»

«БАГАТОШАРОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТА ПРИСТРОЇ»

«ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, СПЕЦОДЯГУ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИМІЩЕНЬ АЕС»

«МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-АНАЛИЗУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН»

«СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНУ ВІДНОВЛЕННЯ СИНУСОВОГО РИТМУ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНІЙ ТЕРАПІЇПЕРСИСТУВАЛЬНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ»

«СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНУ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЧАСТОТИ СКОРОЧЕННЯ ШЛУНОЧКІВ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНІЙ ТЕРАПІЇ ПОСТІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ»

«РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ: ТЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ, ПРОГРАМИ ПСИХОТЕРАПІЇ»

«КЛІТИННИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АУТОІМУННОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ»

«СПОСІБ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ЛЮДИНУ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ЇХДІЇ НА СТАН КЛІТИН»

«СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ГАСТРОЕНТЕРОАНАСТОМОЗУ»

«МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЛЮДИНА. ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА». ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ»

«МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЛЮДИНА . СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА». ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ»

«СПОСІБ ОДЕРЖУВАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ КАЛЬЦІЄВМІСНОГО ГЕКСАГОНАЛЬНОГО ФЕРИТУ»

«ВИЗНАЧЕННЯ МЕМБРАНОТРОПНОЇ АКТИВНОСТІ КРІОПРОТЕКТОРА»

«НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ «КОЛЕКЦІЯ ЛІНІЙ DROSOPHILA»

«МЕТОД ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМЕНЕВИХ ОПІКІВ ШКІРИ АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ ФІБРОБЛАСТАМИ»